Eva Motyková, HR manažer Viroplastic CZ, a.s.

„Naše společné klubové setkávání vidím pro svůj život jako velké obohacení!“