Často kladené otázky

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání je forma flexibilního způsobu zaměstnávání, kdy je pracovník zaměstnancem agentury, ale pracuje ve společnostech, které potřebují pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců. Ve světě je to poměrně rozšířený způsob zaměstnaneckého poměru.

Největší riziko je v tom, že agenturní zaměstnanec je ke klientovi (tedy k práci) přidělen na základě dohody o dočasném přidělení. V případě, že se klient rozhodne s Vámi ukončit pracovní poměr, může ukončit dohodu o dočasném přidělení ze dne na den, čímž automaticky zaniká pracovní poměr.

Podle zákona musí mít agenturní zaměstnanci stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici. Neměli by poznat žádný rozdíl. Agentura odvádí za zaměstnance jako zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění a pracovní poměr u agentury se započítává do důchodu. Agenturní zaměstnanec agentuře nic neplatí, nic se mu nestrhává ze mzdy a má úplně stejný plat jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici. Za služby agentury platí firma, která si ji najímá na pomoc s nábory a péčí o zaměstnance.

Agenturní zaměstnance nejčastěji najdete ve výrobě, v automobilovém průmyslu, v call centrech a servisních centrech a na administrativních pozicích. Obory, které naopak nikdy nepřekypovaly agenturními zaměstnanci, jsou především stavebnictví, farmacie, gastronomie a hoteliérství.

Nástup do práce

Než nastoupíte do práce, musíte absolvovat lékařskou prohlídku. Je možné, že kromě ní budete vysláni i na nějaká speciální vyšetření (třeba psychotesty).

Na lékařskou prohlídku je nutné mít žádanku na lékařskou prohlídku od budoucího zaměstnavatele a často i výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho obvodního lékaře.

Lékařská prohlídka je v případě, že zaměstnanec nastupuje do zaměstnání, náklad zaměstnavatele. Vstupní lékařskou prohlídku tak máte zdarma. Jediné, co si sami musíte uhradit, je výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho obvodního lékaře. V případě, že poté nastoupíte do práce, bude Vám částka za výpis uhrazena hned v první mzdě.

Zaměstnavatel má právo Vás zaslat ke svému pracovnímu lékaři, s kterým má většinou smlouvu.

Ne, ochranné pracovní pomůcky Vám zajistí buďto firma, ke které jste přidělen, nebo je obdržíte od svého zaměstnavatele – tedy od nás.

Omluvy a absence

Nejlépe si zjistěte další spoj, popřípadě se zařiďte tak, abyste do práce mohl(a) dojet. Pokud víte, že se opravdu nemáte jak dostat do práce, nechejte vzkaz svému konzultantovi. Pokud máte kontakt na svého teamleadera, dejte vědět i jemu.

Za každý celý odpracovaný měsíc máte nárok na 1,5 dne dovolené. Pokud Vám není dobře, nedostavíte se do práce a k lékaři nejdete, informujte se u svého konzultanta, zda máte nárok na dovolenou. Pokud nemáte, řešíme to neplaceným volnem. Nejlepší je ale samozřejmě dojít k doktorovi a potvrdit si nepřítomnost.

Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Stejným způsobem bude zaměstnanec informovat zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho dočasná pracovní neschopnost dále trvá.

Lékař pojištěnci předá vytištěný pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl RDPN), ve kterém mu vyznačí termín příští kontroly. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo okresní správě sociálního zabezpečení, a to včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. „lístek na peníze“). Pojištěnec tedy nemusí předávat zaměstnavateli žádné doklady.

Zaměstnavatel si bude moci informaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.

To, že nemáte zajištěnou dopravu do práce, je překážka na straně zaměstnance. Je tedy nutné tuto situaci vyřešit dovolenou nebo neplaceným volnem nebo si ji „naddělat“.

Kontaktujte svého nadřízeného v práci nebo koordinátora a zjistěte, zdali máte nárok na dovolenou. V případě, že nemáte, je nutné si zažádat o neplacené volno, nebo si absenci naddělat.

Pokud problém s cestou do práce řešíte až po začátku směny, může Vám nadřízený do docházky uvést neomluvenou absenci.

To vše záleží na Vašem nároku na dovolenou. Za každý celý odpracovaný měsíc Vám náleží 1,5 dne. O stavu dovolené se informujte u svého konzultanta.

Výplata

O tom, kdy odesíláme výplatu, Vás budeme vždy informovat prostřednictvím SMS. Výplatní termín je patnáctý den v měsíci.

Stravenky si můžete vyzvednout vždy po patnáctém dni v měsíci. Pokud si je chcete vyzvednout na některé z našich poboček, informujte o tom prosím svého konzultanta.

Na Vaše přání Vám můžeme výplatnice zasílat na e-mail. Potřebujeme k tomu Váš souhlas. Potřebný dokument najdete na našich pobočkách.

Pokud máte jakoukoliv nesrovnalost ve výplatě, neváhejte kontaktovat svého konzultanta. Nejlépe si sjednejte schůzku a proberte výplatnici osobně. Případné nesrovnalosti Vám doplatíme v nejbližším možném termínu.

E-neschopenka

Od 1. 1. 2020 již pojištěnec nemusí podávat samostatnou žádost o výplatu nemocenského. Žádostí o nemocenské je I. díl RDPN, který lékař elektronicky zasílá přímo okresní správě sociálního zabezpečení, pokud bude pracovní neschopnost trvat déle než 14 kalendářních dnů.

Nemocenské je pojištěnci vypláceno stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu nebo plat. Tuto informaci sděluje okresní správě sociálního zabezpečení zaměstnavatel.

Pojištěnec může písemně požádat o jiný způsob výplaty. K této žádosti může využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který je dostupný na ePortále ČSSZ anebo v tištěné podobě na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení.

Zálohy

Na zálohu máte nárok až do výše 3 000 Kč. Záloha Vám nemusí být schválená do plné výše, pokud máte srážky na exekuce nebo insolvence nebo nechodíte do práce.

O zálohu si můžete zažádat po 14 odpracovaných dnech.

Zálohy zasíláme vždy ve čtvrtek, takže je nutné si o ně zažádat nejpozději do středy. Zálohy zasíláme pouze na český běžný účet, který jste si nahlásil(a) jako hlavní účet, na který Vám máme zasílat mzdu.

Jízdné

Jízdné je nutné svému koordinátorovi doložit do pátého dne v měsíci.

Vždy je nutné doložit originální doklady o uhrazení jízdného/jízdenky/měsíčníku. Tyto dokumenty by měly být vylepeny na listu papíru. V některých firmách je nutné doložit i vyplněný dokument „Žádost o proplacení jízdného“.