Ing. Radka Naňáková, MBA, Personální ředitelka OKD, a.s.

„Right Indicada nám pomohla s náborem zaměstnanců v hornictví. Nábor probíhal v ČR i Polsku. Díky agentuře jsme obdrželi i cennou aktuální zpětnou vazbu z trhu práce.“