Chystám se k lékaři, na co mám nárok?

Všichni to známe – někdy se dostat k lékaři může znamenat čekání i několik měsíců. Ačkoliv bychom měli plánovat své návštěvy u lékaře mimo pracovní dobu, někdy to prostě nejde. Jak v tomto případě postupovat, abychom splnili všechny povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli, a na jakou náhradu mzdy máme v tomto případě nárok, si vysvětlíme v tomto článku.

Nárok na placené volno 

V pracovně – právních vztazích obecně platí, že zaměstnanec je povinen chodit k lékaři mimo pracovní dobu a pouze v případech, kdy to není možné, má nárok na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Nezbytně nutná doba není přesně stanovena zákonem, ale odvíjí se od celkové doby strávené u lékaře, ale také dobou strávenou na cestě k lékaři a zpět do zaměstnání. Může se jednat o dvě hodiny, ale i o celý den.

V praxi to znamená dvě věci: 

  • jednak, že byste se vždy měli snažit plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec nebo jen minimálně,
  • zdravotnické zařízení, které navštívíte, by mělo být co nejblíže vašemu bydlišti nebo zaměstnání, abyste strávili co nejméně času na cestě. Pokud byste navštívili jiné zdravotnické zařízení, za čas strávený nad rámec nezbytně nutného nedostanete zaplaceno.

Náhrada mzdy za pracovní volno náleží pouze tehdy, pokud vyšetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti.

Propustka 

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost překážku v práci zaměstnavateli prokázat. Za tím účelem zaměstnavatelé vydávají zaměstnancům propustky k lékaři, které jim lékař potvrdí.

Zaměstnavatelé mívají většinou připraven vlastní formulář propustky k lékaři, který je k dispozici na určeném oddělení nebo jej lze stáhnout na interních stránkách a následně vytisknout.

Zaměstnanec smí požádat o propustku k lékaři během pracovní doby pro tyto účely:

  • pracovně lékařská prohlídka nebo očkování související s výkonem práce,
  • vyšetření nebo ošetření,
  • doprovod rodinného příslušníka k lékaři.

Potvrzenou propustku musí zaměstnanec dodat hned po příchodu do práce, popřípadě v nejbližší možný době. Pokud propustku zapomněl, tak po domluvě se zaměstnavatelem. V případě neodevzdání propustky hrozí neomluvená absence. 

Ohlašování návštěvy lékaře zaměstnavateli

Zaměstnavatele byste měli o plánované návštěvě lékaře informovat s dostatečným předstihem, včetně zdůvodnění, proč se nemůže vyšetření uskutečnit mimo pracovní dobu.

Pouze v případě, že bude návštěva lékaře zcela urgentní a nepředvídatelná, přichází v úvahu, že byste se například nedostavili do práce a místo toho zamířili na vyšetření, aniž byste se zaměstnavatelem předem domluvili. Zaměstnavatele v takovém případě musíte v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti informovat a tento důvod mu dodatečně doložit.

Může však nastat situace, že návštěva lékaře bude nutná z nepředvídatelných důvodů. V těchto případech se u zaměstnavatele předem nemusíte dovolovat, ale musíte ho v co nejkratší možné době o důvodu své nepřítomnosti v práci informovat a důvod mu dodatečně doložit.

Omezená doba návštěv lékaře

Na lékaře má zaměstnanec právo, a proto není omezená doba, kterou může čerpat.

Pozor: Bez ohledu na výše uvedené však platí, že pokud budete v pracovní době lékaře navštěvovat častěji, u zaměstnavatele to s největší pravděpodobností vzbudí nevoli. Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď z důvodu časté nepřítomnosti v práci, neboť návštěvy u lékaře jsou vaším právem. Vaše odchody se nicméně mohou projevit například na odměně (třeba na výkonnostních bonusech) a v praxi se někdy může stát i to, že zaměstnavatel při příštím snižování stavů zacílí právě na vaši pozici (byť by takto z pohledu práva správně uvažovat neměl). Nepříliš časté docházky k lékaři, respektive návštěvy lékaře mimo pracovní dobu, tak mohou být i ve vašem zájmu.

Náhrada mzdy

Zaměstnavatel má právo na náhradu mzdy za dobu strávenou u lékaře. Výpočet vychází z jeho průměrné mzdy, která bývá uvedena na výplatních páskách.