K čemu je třeba evidenční list důchodového pojištění (ELDP)?

Pěkného důchodu bychom se jednou rádi dočkali určitě všichni. A to nejen myšleno jako období, ale také jako finanční obnos. Všichni tak nějak tušíme, že se to bude odvíjet od počtu odpracovaných let i výši příjmů. Víte ale, že někdy může být v evidenci mezera, která Vám nárok snižuje? Hlídáte si to? Dnes Vám vysvětlíme, proč byste měli a jak si snadno ověřit, že máte vše v pořádku.

Zase jen další „zbytečný“ papír? To rozhodně ne! 🙂

Evidenční listy důchodového pojištění neboli ELDP, vede firma pro každého pojištěnce vždy za daný kalendářní rok a předkládá jej České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) umožňuje všem, aby měli přehled o údajích důchodového pojištění.

ELDP se vyhotovuje ve třech kopiích (jeden originál a dva stejnopisy), jednu dostává ČSSZ, jednu zaměstnanec a třetí eviduje zaměstnavatel. Stejnopis dokladu zaměstnanci slouží pro kontrolu, v případě, že by zaměstnanec zaregistroval nějaké nesrovnalosti (např. identifikační údaje, délka období zaměstnání, výdělek, počet dní nemocenské během aktivního pracovního poměru apod.), musí je řešit ihned, časová prodleva nemusí být akceptována. V případě, že by opravu ELDP zaměstnavatel odmítal opravit, může se obrátit ČSSZ, která spor může rozsoudit.

Co když není/nebyl zaměstnavatel zrovna spolehlivý?

Co dělat, když zaměstnavatel zaměstnanci nepředal ELDP? Pokud zaměstnanec od zaměstnavatele evidenční list neobdrží, měl by ho požádat, aby tuto svou zákonnou povinnost splnil. Pokud zaměstnavatel nekomunikuje, nebo mezitím např. zanikl, lze opět doporučit, aby se zaměstnanec obrátil na OSSZ.

Důvěřuj, ale prověřuj!

Věděli jste, že každý občan si může jednou za rok ověřit, zdali zaměstnavatel zaslal ELDP na ČSSZ? Pro ověření si stačí na ČSSZ zažádat o vyhotovení „Informativního osobního listu důchodového pojištění“, který obsahuje údaje, které za zaměstnance vykázali jeho zaměstnavatelé. Pokud žádost pošle v červnu a později, může si už zkontrolovat, že zaměstnavatel zaslal ELDP za uplynulý rok do evidence ČSSZ a současně provést kontrolu údajů. V případě jakýchkoliv pochybností se lze obrátit se na příslušnou OSSZ a případné nesrovnalosti doložit a srovnat po vlastní ose.

Toto vřele DOPORUČUJEME udělat jednou za čas opravdu všem. Někdy OSSZ nemusí evidovat ani dobu na mateřské dovolené. Tehdy však stačí dodat jen rodný list dítěte.

Kdy NE

ELDP se nevede pouze v případě, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění. To je zejména činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce (DPP), kdy je zaměstnanci zúčtován příjem v maximální částce 10 000 Kč měsíčně, či tzv. zaměstnání malého rozsahu (DPČ), kde sjednaný nebo dosažený příjem je nižší než 3 000 Kč měsíčně.


Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)