Jak na výpočet čisté mzdy

Nevynechali jste jediný den v práci, těšíte se na výplatu a nakonec Vám na účtě přistane úplně jiná částka, než jste čekali? Někdy to připomíná scénku z přátel, když Rachel dostane svou první výplatu a zděsí se slovy: ,,Kdo je fin.uř. a proč mi bere peníze?“ 🙂 Přinášíme menší návod/přehled, jak si spočítat, na jakou mzdu máte vlastně nárok.

Popis výpočtu hrubé mzdy

Návodů a kalkulaček, jak si vypočítat čistou mzdu, najdete nespočet. Většinou k tomu stačí hrubá mzda. Jak se ale dopočítat k ní? Začněme pojmy:

 • Fond pracovní doby – na každý měsíc připadá jiné množství pracovních hodin. Pokud máte splněny všechny řádně, máte nárok na 100% základní mzdy.
 • Průměrná hodinová mzda – ta je počítána čtvrtletně a vychází se z Vašich mezd za minulé období.
 • Základní mzda – částka, kterou máte uvedenou zpravidla ve smlouvě a na kterou máte nárok, pokud splníte 100% pracovní fond. POZOR! Každý měsíc je jinak dlouhý, nelze tedy přepočítávat mzdu na hodinu. Tzn. základní mzda se nepohybuje podle počtu odpracovaných hodin, ale podle % splněného fondu – jako příklad můžeme uvést měsíc únor, kde byl fond pracovní doby 150 hodin a březen, kde byl 165. Při splnění všech dnů v obou měsících však dostanete stejnou částku. 🙂
 • Příplatky – k základní mzdě se pak připočítávají příplatky. Za práci v noci. Za práci přesčas. Za práci o víkendu. Každá firma to má nastavené jinak, ale minima jsou dány zákoníkem práce.
 • Prémie a bonusy – přičítají se taktéž k základu mzdy. Většinou jsou stanovené kolektivní smlouvou. Můžou to být bonusy za docházku, aktivitu atd.
 • Dovolená – na tu máte ze zákona nárok. O dny, kdy nejste v práci, se základní mzda procentuálně snižuje. Aby jste nepřišli na mizinu, tak za každou hodinu dovolené dostanete průměrnou mzdu na hodinu.
 • Neplacené volno – pokud si vezmete neplacené volno, nemáte nárok na náhradu mzdy.  Základní mzda se sníží.
 • Nemocenská/ošetřovné – O dny, kdy se kurýrujete, nebo se staráte o své děti, se základní mzda také snižuje. Na tyto události však myslí stát a náhradu pak dostáváte z OSSZ (jelikož si ze mzdy platíte sociální a nemocenské pojištění)

Suma sumárum: vezmete základní mzdu (+) přičtete náhrady mzdy, příplatky, bonusy a prémie (-) odečtete si dny, kdy jste nebyli v práci a (=) máte HRUBOU MZDU se kterou můžete dále pracovat.

 

Jako samotný základ pro výpočet máme hrubou mzdu. Tu máte danou pracovní smlouvou a skládá se ze základní mzdy (ta částka uvedená ve smlouvě, pokud splníte pracovní fond, tedyi) + různé příplatky. P

Výpočet čisté mzdy

 1. Z hrubé mzdy vypočítáme 15% daň z příjmu. Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.
 2. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Přehled slev najdete zde. Avšak vám stačí vědět, že máte měsíční slevu na poplatníka (2070 Kč), případně slevy na děti (1. dítě – 1267 Kč; 2. dítě – 1617 Kč; 3. a další dítě – 2017 Kč), nebo sleva na studenta (335 Kč)
 3. Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, která se odečítá od hrubé mzdy a kterou odvádíte finančnímu úřadu.
 4. Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého.

Nakonec hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance.

POZOR! Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

 

 

Téma zpracoval Václav Jureček (vaclav.jurecek@indicada.cz)