Vše o mateřské a rodičovské dovolené

Příchod miminka na svět je krásnou záležitostí. Jenže kromě radostí přicházejí také „starosti“ ve formě dalších výdajů při pořizování výbavičky a nákupu věcí spojených s péči a výchovou. Přečtěte si, na co a za jakých podmínek máte nárok, aby Vás později nic nepřekvapilo.

 

KDY SE NA NI NASTUPUJE?

 • Žena by měla nastoupit na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před termínem porodu. V případě, že porodí předčasně, počítá se mateřská dovolená od dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů.
 • Vyčerpá-li však zaměstnankyně mateřské dovolené méně než 6 týdnů z nějakého jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

KDO MÁ NÁROK NA MATEŘSKOU PODPORU?

 • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě.
 • Podporu při mateřské dovolené vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Pokud jste zaměstnaná, je potřeba, aby vám ošetřující lékař, gynekolog, vyplnil přihlášku, kterou odevzdáte zaměstnavateli.
 • Abyste měla nárok na PPM, tak musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěny. To znamená, že jste buď zaměstnané nebo v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění. Musíte také splňovat další kritérium, a to, že si platíte nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou.

MŮŽE NA MATEŘSKOU DOVOLENOU NASTOUPIT OTEC?

 • PPM může pobírat i otec. Nejdříve však od počátku 7. týdne života dítěte po porodu a minimálně na 7 kalendářních dnů na základě písemné dohody s matkou. Příspěvek může otec pobírat za totožných podmínek jako matka.
 • Veškeré dokumenty si můžete vyzvednout na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

PŘIVÝDĚLEK NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ?

 • Matka nesmí pracovat v šestinedělí, poté už pracovat může. Při mateřské ale nemůže u stávajícího zaměstnavatele vykonávat stejnou činnost na jakou je zaměstnána. Může však vykonávat jinou činnost a to i pro stejného zaměstnavatele na jinou smlouvu/činnost (HPP,DPP, DPČ). Pro jiného zaměstnavatele je to zcela bez omezení.
 • Při rodičovském příspěvku není možnost výdělku nijak omezena a nemá vliv na dávku. Stejné je to i s mužem, pokud pobírá pomoc v mateřství, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na podporu plyne. Tedy například, pokud je zaměstnaný, nesmí chodit do práce, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu.

JAK SE MATEŘSKÁ DOVOLENÁ POČÍTÁ?

 • Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
 • Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že:
  • částka do první redukční hranice se počítá 100%,
  • částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%,
  • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30%,
  • k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případech, kdy rodič nemá nárok na vyplácení tzv. mateřské, vyplácí se rodičovský příspěvek již od narození dítěte.
 • Rodičovský příspěvek nevyplácí OSSZ jako PPM, ale odbor sociální podpory zřízený při úřadu práce.
 • Příspěvek na rodičovskou dovolenou činí 220 tisíc Kč, v případě dvojčat nebo vícerčat 330 tisíc Kč.
 • Příspěvek může rodič vybrat maximálně do věku 4 let dítěte, nejrychleji však do věku 2 let. Dle zvolené varianty se liší výše měsíční dávky a průběh vyplácení.
 • Dávky se vyřizují s pomocí státní sociální podpory spadajících pod úřady práce.

 

Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)

Background photo created by freepik – www.freepik.com