Překážky v práci na straně zaměstnavatele

I firma může zažít nepříznivou situaci, ze které mohou vyplynou překážky v práci na straně zaměstnavatele. Chcete vědět jakých situací se tyto překážky týkají a jaký to má vliv na zaměstnance? Čtěte dále a vše se dozvíte.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele vznikají tehdy, pokud zaměstnavatel není schopen plnit závazky vyplývající z pracovněprávního vztahu. Ztrácí schopnost přidělovat zaměstnancům práci, tím pádem zaměstnanci nemohou práci vykonávat a nedostávají za ni mzdu.

Druhy překážek

  1. Provozní poruchy – může se jednat o situace jako je např. závada na stroji, zpožděná dodávka surovin a další.
    • náhrada mzdy: nejméně 80 % průměrného výdělku.
  1. Přerušení práce z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelní událostí
    • náhrada mzdy: nejméně 60 % průměrného výdělku.
  1. Jiné překážky – všechny ostatní situace, které se nastaly zapříčiněním výše uvedenými situacemi a kvůli kterým zaměstnavatel zaměstnanci nepřiděluje práci. Např.: organizační změny, plánovaná oprava strojů atd.
    • náhrada mzdy: ve výši průměrného výdělku.

Částečná nezaměstnanost

Částečná nezaměstnanost je zvláštní druh překážky v práci, při které dochází k dočasnému odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách zaměstnavatele. I v tomto případě by se měla náhrada mzdy rovnat výši průměrného výdělku.

Pozor: zaměstnavatel může u všech případů dohodnout podmínky výše mzdových náhrad s odborovou organizací, avšak vždy musí být v minimální výši 60 % průměrného výdělku. 

 

Man vector created by sentavio – www.freepik.com