Co jsou srážky ze mzdy a kdy mě mohou postihnout?

U zaměstnavatele se při podpisu pracovní smlouvy můžete setkat s tím, že po Vás bude chtít podepsat dohodu o srážkách ze mzdy. Jaké srážky ze mzdy může zaměstnavatel provést a do jaké výše najdete v tomto článku.

Co jsou srážky ze mzdy?

Srážky ze mzdy jsou dobrovolné, ale i nedobrovolné odvody, které zaměstnavatel strhává zaměstnanci z jeho čistého příjmu. Tyto srážky mohou být strhnuty ze mzdy pouze na základě vzájemné dohody ideálně sepsanou v písemné formě. Pár základních bodů:

  • srážky nesmí překročit polovinu příjmu zaměstnance,
  • mimo mzdu můžou být srážky strženy i z jiných příjmů (např. důchod, rodičovský příspěvek, podpory v nezaměstnanosti atd.).

Dobrovolné odvody

Mezi dobrovolné odvody můžeme zařadit srážky za:

  • stravné,
  • užívání služebního bytu,
  • užívání telefonu,
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • nebo třeba náhradu škody způsobenou zaměstnavateli.

Nedobrovolné odvody

Tyto srážky se vztahují především na odvody spojené s exekucemi. Výši exekučních srážet stanovuje soud nebo soudní exekutor, či jiné příslušné orgány. V těchto případech je ale zaměstnanec chráněn, jelikož mu musí ze mzdy zůstat minimálně taková část, která představuje dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, tzv. nezabavitelná částka. Tato částka také zohledňuje počet vyživovaných dětí dlužníka.

Pozor: do těchto srážek může být zahrnuto i výživné na děti, pokud nejsou svěřeny ve Vaší péči a v tomto případě je zaměstnavatel vždy povinen s tímto odvodem souhlasit.