Příspěvek na bydlení

Zabírají vám výdaje na bydlení podstatnou část platu? Házíte většinu peněz do pronájmu? Možná máte nárok na příspěvek na bydlení. Nevíte o co se jedná?  V tomto článku Vám trochu přiblížíme, o co vlastně jde a zjistíte, zda na něj máte nárok a co je potřeba doložit pro jeho získání.

 

Příspěvek na bydlení

 • Spadá mezi dávky státní sociální podpory ​
 • Slouží k částečnému krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy​
 • Nárok na příspěvek není přiznáván automaticky, musí se o něj žádat na úřadu práce a musí být splněny zákonem stanovené podmínky​
 • Nárok na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu

 Nárok na příspěvek máte pokud

 • Náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a zároveň ​
 • ​Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. ​

Pokládáte si otázku, co je to rozhodný příjem a normativní náklady na bydlení? Tyto pojmy Vám samozřejmě blíže vysvětlíme ?

ROZHODNÝ PŘÍJEM

 • Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. ​
 • Vedle čisté mzdy ze zaměstnání nebo čistého zisku ze samostatně výdělečné činnosti i některé dávky:​
  • podpora v nezaměstnanosti,​
  • nemocenská, ošetřovné a mateřská​
  • rodičovský příspěvek​
  • přídavky na děti​
  • starobní, invalidní a pozůstalostní důchody.​
 • Při výpočtu příspěvku na bydlení se posuzuje tak zvané rozhodné období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející tomu, ve kterém se o příspěvek žádá.​

NORMATIVNÍ NÁKLADY

 • Normativní náklady na bydlení se liší podle typu bydlení. Jsou rozdílné u nájemního a vlastního bydlení​
 • Řídí se tabulkově
 • Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce​
 • Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. ​
 • Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvale bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok

Praktický příklad pro představu

Manželé bydlí v nájemním bytě v Ostravě, a když sečtou všechny své čisté příjmy, mají 25 000 korun. Přitom nájem, který platí (včetně energií a poplatků) je 10 000 korun.​

Výpočet: 25 000 Kč x 0,30 (třicet procent) = 7500 Kč.​

To znamená, že 30 procent jejich příjmu (tedy 7500 Kč) nestačí na pokrytí jejich nájmu. ​

Zákon ale v tabulce stanoví, že náklady na bydlení ve městě velikosti Ostravy jsou pro dva lidi 9129 Kč. Manželé tedy dostanou rozdíl mezi tabulkovými náklady a svým příjmem, a ne mezi příjmem a skutečným nájmem. ​

Dostanou tak:​ 9129 Kč – 7500 Kč =  1629 Kč​

 

Jak a kde zažádat o příspěvek?

 • Příspěvek na bydlení se žádá na kontaktním pracovišti Úřadu práce a je potřeba předložit tyto vyplněné formuláře: ​
 • Žádost o příspěvek na bydlení​
 • Doklad o výši příjmu – vyplnit ho musejí všechny společně posuzované osoby, které měly nějaký příjem. Zaměstnancům výši příjmu potvrdí zaměstnavatel.​
 • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky – vyplní osoby, které za uplynulé 3 měsíce neměly žádný příjem kromě rodičovského příspěvku a přídavku na dítě.​
 • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou – pokud některá osoba platí výživné.​
 • Doklad o výši nákladů na bydlení, ve kterém jsou podrobně rozepsány veškeré náklady na bydlení. Zaplacení nájmu potvrzuje na formuláři pronajímatel, případně lze platby doložit výpisem z účtu.​

 

Není nic jednoduššího než si dle následujícího odkazu zkusit vypočíst, zda máte nárok i vy ? https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni

Téma zpracovala Veronika Grussmannová (veronika.grussmannova@indicada.cz)