Změna zdravotní pojišťovny

Uvažujete nad změnou zdravotní pojišťovny? Stále ještě váháte? Nepropásněte termín pro změnu!!!

Březen je každý rok jedním z měsíců pro přestup k jiné pojišťovně. Pokud tedy se svou stávající zdravotní pojišťovnou nejste spokojení, můžete bezplatně přestoupit k jiné do konce března.  Říkáte si stihnu to? Jaké jsou tedy termíny??

Dle stávající legislativy můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok ve stanovených termínech. Přičemž termín na změnu zdravotní pojišťovny je stanoven dvakrát ročně a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy od ledna, nebo od července. Při změně pojišťovny je ovšem nutno dodržet zákonné termíny a přihlášku k nové pojišťovně je nutné odevzdat minimálně 3 měsíce před požadovaným termínem.

  • Změna pojišťovny od 1. ledna: přihlášku musíte odeslat do nové pojišťovny do 30. září.
  • Změna pojišťovny od 1. července: přihlášku musíte odeslat do nové pojišťovny do 31. března.
  • Vzhledem k tomu, že poslední březen připadá letos na neděli, tak přihlášku k nové pojišťovně musíte vyřídit nejpozději v pátek 29. března.

!! V případě elektronického formuláře, který naleznete na stránkách některých pojišťoven, je potřeba tento formulář vyplnit, podepsat a elektronicky odeslat do 31. března !!

Formuláře jsou k dispozici na pobočkách nebo na webech pojišťoven.

Takže, pokud jste doposavad rozmýšleli nad změnou ZP, neváhejte vyrazit na Vámi zvolenou pojišťovnu. Změnu ještě stihnete. Nezapomeňte sebou vzít potřebné doklady. Potřebovat budete občanský průkaz, u dítěte do patnácti let rodný list, případně jiný doklad totožnosti.

Pokud je změna na Vás moc narychlo, potřebujete více času, alespoň můžete čerpat inspiraci k dalšímu datu.

Na co si dávat pozor?

Během své praxe v personalistice jsem se setkala s více než dvěma případy, kdy si zaměstnanec myslel, že má uzavřené zdravotní pojištění, přičemž pojištění uzavřené neměl.

Dejte si tedy pozor na náboráře pojišťoven, či pofidérní pochůzkáře, kteří nabízejí pojištění v terénu.

Nikdy nepodepisujte zbrkle novou smlouvu někde na ulici. Navíc náboráři pojišťoven Vám ne vždy poskytnou konkrétní informace.

 

Různé benefity

 Doma si v klidu porovnejte benefity a hlavně zjistěte, zda vaši lékaři mají s danou pojišťovnou smlouvu. Častými benefity jsou peníze na cvičení. Oblíbené jsou také příspěvky na očkování, prevenci rakoviny nebo odvykání kouření.

Důležité je pamatovat na to, že nabídky pojišťoven mají většinou mají krátkodobý charakter. Takže i když se Vám bude líbit, že dostanete příspěvek na to či ono očkování, rovnátka nebo třeba přilbu na kolo, rozhodovat by to o volbě pojišťovny nemělo. To, co byste si měli skutečně pohlídat, je pokrytí pojišťovny.

Jinak řečeno – zajímejte se, se kterými zdravotnickými zařízeními a se kterými lékaři má uzavřenou smlouvu.

Pozor, změna neznamená že bude za pojištění platit méně – zdravotní pojištění budete ale vždy platit stejné, je totiž dáno zákonem jako povinné pojištění.

Povinnosti při změně

Vaší povinností je změnu zdravotní pojišťovny nahlásit u svého zaměstnavatele, kde vám vzniká povinnost platit zdravotní pojištění.

Pokud byste to zaměstnavateli nenahlásili, tak by mohla vzniknout situace, kdy by zaměstnavatel neplatil povinné pojištění a zdravotní pojišťovna by to po něm vymáhala jako jakýkoliv jiný dluh. Toto by poté zaměstnavatel mohl vymáhat po vás včetně penále, protože jste nesplnil svou zákonnou povinnost.

Vaše povinnost je tedy hlásit změnu zdravotní pojišťovny do osmi dnů od změny, tedy do 8. července v případě, kdy měníte pojišťovnu v březnu, nebo do 8. ledna, pokud budete měnit pojišťovnu až v dalším termínu, na podzim. Změnu musíte hlásit i u svých lékařů.

 

Z čeho vybírat?

V České republice se nachází celkem sedm různých zdravotních pojišťoven. Tou nejznámější je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) s číslem 111. Dále u nás naleznete Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VOZP), Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP), Oborovou zdravotní (OZP), Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda (ZPŠ), Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a Revírní bratrskou pokladnu (RBP).

 

 

Téma zpracovala Veronika Grussmannová (veronika.grussmannova@indicada.cz)