Cudzoziemcy i podatki

Kto JEST rezydentem podatkowym Czechach?

 • Rezydentem podatkowym w CZ jest wg paragrafu 2 podpkt 2 ZDP osoba fizyczna która spełnia przynajmniej jeden z dwóch warunków tj ma w Czechach miejsce zamieszkania, lub tutaj przeważnie przebywa​.
 • Pod osobą przeważnie przebywającą w CZ, rozumie się osoba przebywająca tutaj conajmniej 183 dni w roku kalendarzowym w ciągu, lub czasowych odstępach.
 • W celu określenia rezydentury ze względu na długość pobytu, zalicza sie również część dnia pobytu tj dzień przyjazduodjazdukażdy dzień spędzony w CZ, wliczając soboty, niedzieleświętawakacji i urlopu.

Jestem Polakiem pracującym u czeskiego pracodawcy dłużej ni 183 dni, stałe zameldowanie mam w Polsce, ale w CZ wynajmuję mieszkanie, a przeprowadziła się do mnie rodzina (dzieci poszły do szkołyżona do pracy), stałem się rezydentem CZ i mam obowiązek płacić podatki w CZ ze wszystkich dochodów z całego świata.“

Kto NIE JEST rezydentem CZ?

 • Osoba która nie ma na terenie CZ miejsca zamieszkania ani przeważnie nie przebywa w Czechach, ale ma dochody ze źródeł na terenie CZ.
  przypadku nierezydenta podatkowego oba warunki muszą być spełnione
 • Nierezydent powinien rozliczać się z US w kraju gdzie jest stale zameldowany i gdzie znajduje się centrum jego interesów życiowych
 • Jestem Polakiem pracuje u czeskiego pracodawcy około 3 miesiącestałe zameldowanie w PL i rodzina w PL. W CZ jestem tylko w czasie pracywięc jestem nierezydentem CZ.
 • Jestem Polakiem pracuje u czeskiego pracodawcy 11 miesięcystałe zameldowanie w PL i rodzina w PL. W CZ jestem tylko w czasie pracy, do której codziennie dojeżdżam z Polskiwięc jestem rezydentem CZ.
 • Wyjątek stanowią studenci i pacjenci przebywajacy w CZ dłużej niż 183 – ci  nierezydentami.

Gdzie się rozliczam z dochodów?

 • Rozliczenie z US powinno nastąpić w tym kraju gdzie jestem rezydentem podatkowymponieważ mogę tam rozliczyć dochody ze wszystkich krajów świata aby nie doszło do podwójnego opodatkowania. Od tego  umowy unikające podwójnego podoatkowania.
  • Jestem rezydentem PL, dochody ze wszystkich krajów świata rozliczam polskim urzędem skarbowym.
  • Jestem nierezydentem CZ rozliczam swoje dochody uzyskane w Czechach.
  • Jestem rezydentem CZ, rozliczam z czeskim fiskusem wszystkie dochody całego świata (również te polskie).

Prawo cudzoziemców do ulg podatkowych – uznanie ulg?

 • Każdy praujący w CZ cudzoziemiec ma prawo na podstawową ulgę płatnika – musi tylko wypełnić oświadczenie płatnika.
 • W przypadku że cudzoziemiec chce wykorzystać pozostałe ulgi podatkowe musi spełniać dodatkowy warunek:
  • 90% wszystkich jego dochodów musi być z CZ, oraz musi być rezydentem innego kraju członkowskiego UE
 • Jak uzyskać ulgi?
  • W przypadku że cudzoziemiec ma więcej niż 90% wszystkich dochodów w CZ, ma prawo na ulgę płatnika i pozostałe ulgi (np na dzieci). Jedyną możliwością jest do 1 kwietnia 2021 złożyć PIT do US w Czechach.
 • W przypadku że czeskie dochody cudzoziemca nie stanowią 90% jego całoświatowych dochodów, aby mógł zyskać prawo do pozostałych ulg musi dołączyć „potwierdzenie o dochodach“ od pracodawców w danym roku podatkowym i wystąpić o te ulgi w kraju w którym jest rezydentem.

Rozliczenie podatkowe cudzoziemców.

 • Trzeba rozliczyć do 1.4.2021 w Urzędzie Skarbowym w Czechach.
 • Potrzebne będą roczne PITy od wszystkich pracodawców w danym roku podatkowym.
 • Urzędzie Skarbowym będziecie wypełniać formularz w języku czeskim polskim „Zaświadczenie za rok 2020″