Jak se připravit na budoucí zaměstnance?

Vzdychání nad nedostatkem lidí na trhu zní úplně odevšad. Když se však zaměříme na opomíjené a diskriminované skupiny, a uvědomíme si, že je to firemní kultura, co se musí změnit, když chceme zaměstnávat dnešní „millennials“ (kterých bude během tří čtyř let ve firmě většina), zjistíme, že je ještě pořád kde brát.

 

BUDE NÁS UBÝVAT

Při všech úvahách o tom, kam se trh práce vyvíjí, bychom měli držet v hlavě to, že zaměstnatelná populace bude v příštích letech stárnout a ubývat. Už za pět let bude na českém pracovním trhu o 195 000 lidí méně než dnes a do 15 let to bude o 400 000 lidí méně. I s tím musí personalista budoucnosti počítat.

KOLIK PRÁCESCHOPNÝCH LIDÍ (MEZI 18 AŽ 64 LETY) BUDE V ČR

ALE PRACOVNÍ POZICE PŘIBUDOU

Očekává se, že budou dále vznikat pozice nové. Vidíme to už teď. Kolik z Vás má na svém pracovišti někoho, jehož pozice ještě před lety vůbec neexistovala? Nikdo nečekal, že budou vznikat pozice, jako je user experience, nebo customer success. A budoucnost přinese pravděpodobně i další změny. Budeme se patrně ptát, jestli konečně po dekádách změníme délku pracovní doby. Jestli je v době automatizace a robotizace potřeba chodit pět dní v týdnu na osm a půl hodiny do práce. V neposlední řadě se budeme muset přizpůsobovat chování a hodnotám nové generace.

CHYBÍ ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY

Rodiče (u nás stále především maminky) mají ztížený přístup do práce především kvůli nedostatku pozic s možností částečného úvazku. V současnosti jich je na trhu pouze necelých 13 % – a u více než 96 % všech obsazovaných pozic zaměstnavatelé preferují úvazek plný. Velká část aktivních maminek tak z nedostatku příležitostí v běžném zaměstnání utíká spíše k práci v ještě volnějším režimu, tzv. na sebe, nebo rovnou začínají podnikat. I po skončení rodičovské dovolené pak u toho mají sklon zůstat, protože se jim obvykle celkem daří – a zaměstnavatele pak už samy moc nepotřebují. Ve firmách tato část schopných lidí přitom zoufale chybí. Udělat z maminek skvělý a výkonný tým přitom nemusí být těžké a opravdu se to vyplatí.

TRESTANÍ SI TAKY ZASLOUŽÍ DRUHOU ŠANCI

Jednou ze skupin, která se při hledání práce potýká s největšími problémy, jsou lidé s trestní minulostí. Nejde přitom o žádnou marginální skupinu. Ročně vychází z vězení v ČR více než 10 000 lidí, a přestože velká část z nich stojí o životní změnu, nedočkají se zpravidla podpory potřebné k tomu, aby této změny dosáhli. Nedostatek pracovních míst pro ně se promítá do velké úrovně recidivy. 7 z 10 propuštěných vězňů se do vězení vrací, 40 % z nich se trestné činnosti dopustí v prvních měsících po propuštění.

Zajímavost: Jednou z mála neziskových organizací, která se už 25 let snaží pomáhat lidem překonat jejich trestní minulost, je Rubikon Centrum. Své klienty připravuje ještě před ukončením trestu na vstup na trh práce, pořádá vzorové pracovní pohovory, ve spolupráci s partnerskými firmami podporuje prostupná zaměstnání a tréninkové pozice. Kromě toho vede programy finanční gramotnosti, řešení dluhů a podpory výkonu alternativních trestů. Přímo ve věznici ve Vinařicích organizuje zaměstnávání 59 vězňů.

PŘIPRAVTE SE NA „NOVOU“ GENERACI

Dostali jsme se na velmi zajímavé rozhraní, kdy nám mezi zaměstnanci začínají převládat „mileniálové“. Během tří čtyř let jich bude většina. Všichni jsme asi slyšeli, jaké charakteristiky se k nim pojí. Že je těžké je motivovat, že nejsou příliš pracovití, že si chtějí užívat. Všichni si lámou hlavu, jak je změnit, aby se zařadili do firemní kultury, místo aby si uvědomili, že je to firemní kultura, co se musí změnit. Firma se totiž musí orientovat podle trhu, ve kterém působí, a to platí i o trhu práce. A na trhu práce teď máme lidi, kteří nevidí motivaci v tom, že si budou moct za pár let koupit velké auto a za dalších deset let získají rohovou kancelář s výhledem. Mladí lidé chtějí cestovat, mít koníčky, realizovat se mimo zaměstnání. Firma má tedy dvě možnosti. Buď se její HR otevře situaci na trhu práce, anebo se bude donekonečna potýkat s problémem, že „nejsou lidi“.
Ve firmě by mělo panovat prostředí, které bude zaměstnance motivovat k zapojení do jejího úspěchu. Bude je zajímat, co se ve firmě děje, a její směřování jim bude dávat smysl. Umožní jim využít jejich talentu a nebude potlačovat jejich osobnost.
Zaujmout je však můžou i netradiční benefity, o kterých jsme Vám již psali ZDE.

ALE NEOPOMÍJEJTE ZAMĚSTNANCE STÁVAJÍCÍ

Loajální zaměstnanci dobře vidí, že všem kolem nich mzdy rychle rostou, kdežto jim, „držákům“, se daří jen o málo lépe. A začíná jim to vrtat hlavou. Když ze statistik spokojenosti obrátíme list na statistiky pocitů negativních, zjistíme, že jde o závažnou věc. Mezi nejčastější téma výhrad zaměstnanců patří nedostatek ocenění a uznání, které jako zdroj nespokojenosti jmenovalo 59 % dotazovaných. Přímo problém s financemi pak zmínilo 38 % a oba tyto důvody jsou označovány jako stížnosti s největším dopadem.
Dávejme si tedy pozor, abychom kvůli přetahované o nové zaměstnance nakonec nepřišli o zkušené firemní opory. Jak se dá čekat, tendence měnit práci se objevuje daleko častěji u mladších zaměstnanců. Není to ovšem tak, že by se ti starší nesnažili vůbec. Údaje z analýzy Zaměstnání 50+ ukazují, že skoro 10 % lidí nad 50 let nyní aktivně rozesílá CV (u mladších skupin je to 18 %). Reálně se však starším lidem daří změnit práci výrazně méně často. Vede to někdy až k situaci, kdy starší zaměstnanci na snahu najít si lepší práci prostě rezignují a sklouznou do stavu jakési vynucené loajality, v níž jsou však dost frustrovaní. Hledáte-li zaměstnance, tady by se dalo uspět.

CHYŤTE STARŠÍ ZAMĚSTNANCE JAKO PRVNÍ

Starší zaměstnanci mají na rozdíl od maminek problémy s překonáváním předsudků jak v získávání zaměstnání, tak s přestupy do jiné práce. V budoucnu se to přitom bude muset změnit, protože starší generace začnou na pracovním trhu i ve společnosti obecně převládat. Nevíme samozřejmě, kolik se v budoucích letech bude rodit dětí. Na to, že dominantní skupina zaměstnanců bude ve věku nad 50 let, si už ale klidně můžete vsadit.
A proč neignorovat možnost odejít na odpočinek? Když vás práce baví a tělo i duch ji zvládají, není důvod sedět doma a luštit křížovky.
Další důvody, proč zaměstnávat schopné lidi starší 50 let jsme Vám již psali ZDE. ?

 

 


 

Zdroj: Ročenka LMC 2019/2020. LMC [online]. Dostupné z: https://www.lmc.eu/cs/magazin/clanky/stahnete-si-rocenku-lmc-2019-2020/

Banner vector created by macrovector – www.freepik.com