eNeschopenka

Možná jste již letos marodili a není to pro Vás žádná super žhavá novinka. Avšak pro připomenutí a také všechny ostatní, které (snad ne 🙂 ) marodka teprve čeká, něco málo o nemocenské. Od 1.1.2020 jsou totiž nově zavedené eNeschopenky.

 

Co to pro Vás, jakožto zaměstnance znamená? 

Pokud onemocníte, navštívíte lékaře a ten uzná, že je potřebné Vám nařídit dočasnou pracovní neschopnost, tak od 1.1.2020 od lékaře obdržíte pouze „průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. V tomto momentě můžete od lékaře jít rovnou domů a nutně nemusíte jít kzaměstnavateli, doložit papírový doklad oznamující pracovní neschopnost.

Jedinou Vaší povinností je, NEPRODLENĚ nahlásit Vaší pracovní neschopnost zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem). 

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce Vám vždy vytiskne a předá lékař. Tento dokument je Vaším dokladem v době pracovní neschopnosti. Do průkazu se zaznamenávají termíny návštěv lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupy/propuštění z lůžkové péče či záznam o předání do péče jiného lékaře. Tento průkaz také předkládáte případné kontrole z OSSZ. 

Zjednodušení procesu a méně papírování

eNeschopenky zjednoduší proces vyplácení náhrady mzdy, neboť nemusíte sami žádat papírovou formou o náhradu mzdy.

Peníze Vám bude stále vyplácet OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky od zaměstnavatele. Doklad pro výplatu dávky se vystavuje vždy po 14. dnech pracovní neschopnosti, vždy na základě potvrzení od lékaře, že zaměstnanec přetrvává na pracovní neschopnosti. Náhrada se vyplácí stejně jako mzda (tzn. na stejný účet nebo adresu). V případě, že chcete náhradu zaslat jinam nebo jiným způsobem, je nutné tuto skutečnosti sdělit OSSZ, ideálně tiskopisem „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, kterou lze zaslat poštou nebo elektronicky z portálu ePortálu ČSSZ. 

Ukončení

V případě, že Vám lékař ukončí dočasnou pracovní neschopnost, opět svému zaměstnavateli nedokládáte žádný dokument, jen máte povinnost ho informovat, všechny informace se zaměstnavatel dozví elektronicky z ČSSZ. 

Svého zaměstnavatele jste povinen informovat VŽDY NEPRODLENĚ se začátkem a ukončením pracovní neschopnosti, stejnou povinnost o informování máte v případě trvání pracovní neschopnosti. Důležité taktéž je u lékaře nahlásit správného zaměstnavatele (ve Vašem případě Right Indicada s.r.o.).  🙂

Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)

Background photo created by ijeab – www.freepik.com