Proč zaměstnávat schopné lidi starší 50 let?

Soustředit se také na nábor schopných lidí starší generace může zaměstnavateli přinést několik výhod. Sepsali jsme pro Vás 10 důvodů, proč tak postupovat.

1. Podléhají výrazně nižší fluktuaci

Zaměstnanci starší 50 let mají podstatně menší touhu po hledání změny a kariérním růstu – zvlášť, pokud již u předchozích zaměstnání dosáhli určité pracovní úrovně. Při nástupu do práce v tomto věku hledají spíše stabilitujistotu nejlépe až do důchodu. Pokud tedy budete zaměstnávat schopné lidi starší 50 let, výrazně tím snížíte fluktuaci svých zaměstnanců.

2. Nepotřebují si nic dokazovat

Mladší lidé od práce očekávají určitou perspektivu a teprve nachází, v čem jsou dobří. Mají sice zájem učit se nové věci a kariérně postupovat, s tím se však úzce pojí tendence „za každou cenu si něco dokázat“. Při pohovoru Vám sdělí, že pro ně nic není problém – mimo jiné proto, že ještě zcela neodhadli své fyzické a psychické možnosti. Naproti tomu pro zaměstnance starší 50 let má mnohem větší význam samotná práce a její udržení. Nemusí si nic dokazovat a po zkušenostech z předchozích zaměstnání již znají své reálné možnosti.

3. Jsou loajálnější a jejich pracovní výkon je stabilnější

Zaměstnanci 50+ k práci přistupují s větší vděčností a poctivostí než mladší generace. Pokud se se zaměstnavatelem domluví na určitých podmínkách, zpravidla se jich drží po celou dobu zaměstnání. Navíc většinou nezaznamenávají větší pracovní výkyvy, jejich výkon je dlouhodobě stabilní. Tím se podstatně liší od mileniálů, kteří mají tendenci své sliby nedodržovat. Není výjimkou, že bez předchozího ohlášení třeba nepřijdou do práce.

Neznamená to však, že by se starší zaměstnanci pro udržení pracovní pozice báli nahlas vyslovovat kritiku nebo inovativní nápady. Tyto věci jsou spojené spíše s povahou člověka než jeho věkem.

4. Mají za sebou několikaletou praxi

Čím je zaměstnanec starší, tím delší praxi za sebou zpravidla má. S tím se pojí nabyté zkušenosti, a to nejen ty odborné. Zaměstnanci starší 50 let, prověření dlouholetou praxí, mají i širší škálu měkkých dovedností, kterých je potřeba ty nové ještě učit.

5. Preferují stabilní práci s odpovídajícím ohodnocením

Odpovídající ohodnocení, které zaměstnanci starší 50 let vyžadují, neznamená nutně vyšší. Tito zaměstnanci zkrátka ví, s čím musí vyjít, a znají svou rozumnou hodnotu. Mladí zaměstnanci svou hodnotu odhadují jen stěží – buď ji nastaví nepřiměřeně nízko, nebo naopak přemrštěně vysoko.

6. Nebývají tak často nemocní

Starší zaměstnanci bývají na pracovišti opatrnější a uvědomují si negativní důsledky nemocenské. Pracovní úrazy, které jsou nepříjemné pro zaměstnance i zaměstnavatele, většinou vznikají tam, kde se hledá cesta, jak si práci ulehčit. „Veteráni“ již ví, jaké pracovní postupy fungují, a správně odhadují jejich bezpečnost, „zelenáči“ v tomto ohledu více riskují.

7. Jsou vyrovnanější

Zaměstnanci starší generace mají nejen pracovní zkušenosti, ale také ty sociální. Ví, jak to na pracovišti chodí, co se od nich očekává a co za to dostanou. Uvědomují si, že správný přístup jim zaručí potřebnou stabilitu a klid. Mnoho z nich si během minulých zaměstnání prošlo různými problémy s šéfy či kolegy, což jim dnes umožňuje zůstat nad věcí.

Samozřejmě ale platí, že celoživotně konfliktní lidi se ani ve stáří nezmění. Stejně tak věčně nespokojení remcalové nebo pařmeni, kteří prochází životem a je jim vše jedno.

8. Nejsou zatížení péčí o děti

90 % zaměstnanců starších 50 let není zatíženo péči o děti, což jim dává určitou volnost a možnost se plně soustředit na práci. Tito zaměstnanci již neřeší paragrafy, letní prázdniny či každodenní péči o děti a nejsou při práci rozptylováni.

9. Jsou méně konfliktní, mají více pokory a nižší životní nároky

Tento fakt úzce souvisí s předchozími body. Bohatší zkušenosti umožňují starším zaměstnancům zůstat nad věcí a zachovat si určitý odstup. Váží si stabilního zaměstnavatele. Samozřejmě i oni mají své zájmy a potřeby, často jsou ale nižší než u mileniálů či předchozí generace, která ještě řeší hypotéky nebo třeba leasing auta.

10. Bývají více odolní vůči stresu

Věci si až tolik nepřipouští a řeší je v poklidu. Absence větších pracovních plánů jim umožňuje řešit úkoly včas a bez zbytečného stresu.

 


 

Zdroje dat pro infografiku:

KREUZIGEROVÁ, Pavla. Výnosná „stříbrná“ generace. Ekonom. 2009, č. 22, s. 48-51. ISSN 1210-0714.

CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011. s. 19. ISBN 978-80-904531-2-8.