Daňové přiznání? Připravte si vše potřebné!

Přemýšlíte zda si máte podávat daňové přiznání? A pokud ano, tak kde? Co k tomu vše budete potřebovat? A máte vůbec povinnost? Kdo a za jakých okolností Vám daňové přiznání udělá se dočtete v dnešním článku.

Na začátek je dobré připomenout, že jako zaměstnanci nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Je to z důvodu, že Vám je měsíčně z každé výplaty odváděna záloha na daň. Pokud tedy nemáte žádná jiná potvrzení (viz. níže), o které by se mohl snížit základ daně, nemá smysl si o to žádat. Ovšem konečné rozhodnutí je na každém z Vás. 🙂

Kdo Vám může daňové přiznání udělat?

O daňové přiznání si žádáte zaměstnavatele, u kterého jste pracovali k 31.12.2018. Pokud jste v tu chvíli nikde nepracovali, můžete si daňové přiznání udělat sami – popřípadě využít daňového poradce, nebo účetní, která se tomu věnuje.

Pokud žádáte u nás, musíte splnit následující podmínky:

 • nemáte žádné příjmy ze zahraničí
 • nemáte příjmy z pronájmu ani živnost
 • nepracovali jste v průběhu roku 2018 v jednom měsíci pro více než jednoho zaměstnavatele (souběh dvou zaměstnání) – jiné je, pokud jste od jednoho přecházeli k druhému a pracovní smlouva se nepřekrývala – př. u zaměstnavatele (A) vám končila smlouva k 10.6. a od 11.6. jste měli pracovní smlouvu u zaměstnavatele (B) – jen POZOR – nesmíte mít také podepsáno prohlášení poplatníka v jednom měsíci u více zaměstnavatelů!

Dále je nutné doložit!

 • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce 2018 + zápočtový list
 • v případě, že jste byli vedeni na úřadu práce, potvrzení od úřadu práce o době zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • v případě, že jste (byli) student, potvrzení o studiu (za celou dobu uplatňování daňové slevy)
 • potvrzení o zaplacených úrocích na úvěr pro vlastní bydlení (pokud máte)
 • potvrzení o zaplaceném penzijním/životním pojištění (pokud máte)
 • potvrzení o poskytnutých darech, tady platí také bezplatné darování krve (pokud máte)
 • potvrzení o zaplacení školného ve školce (pokud máte)
 • v případě, že jste nebyli zaměstnaní, ani nebyli evidováni na ÚP, tak čestné prohlášení, že jste v té době nikde nepracoval

Uplatněte také rodinu

Na co se občas zapomíná jsou děti, nebo manželka na mateřské (nebo z jiných důvodů nepracující partner). Uplatněte v daňovém přiznání také je.

 • u dětí je nutné doložit rodný list (u starších 15ti let také potvrzení o studiu) a čestné prohlášení, že druhý partner neuplatňuje slevu na dítě. Pokud je však zaměstnán, potvrzení vystavuje zaměstnavatel.
 • slevu na manžela/ku, kteří nepřesáhnou roční příjem 68.000,- dokládáte taktéž čestným prohlášením. Do celkové částky se nezapočítává např. rodičovský příspěvek, pozor – peněžitá pomoc v mateřství, nebo nemocenská však ano.

Často se ptáte

Potvrzení o zdanitelných příjmech a zápočtový list není to stejné – zápočtový list většinou dostanete ihned po ukončení zaměstnání. O potvrzení o zdanitelných příjmech si musíte zpravidla požádat a většinou si také dojet osobně k bývalému zaměstnavateli.

Pokud si žádáte o přiznání daně, musíte doložit sebekratší pracovní poměr – třeba i ten týdenní. 🙂

 

 

 

Téma zpracovala Tereza Lichovníková (tereza.lichovnikova@indicada.cz) – Všechny Vaše dotazy dále ráda zodpovím.