Umíte si správně spočítat výplatu?

Jednou za čas se s tím setkáme každý. Podíváme se na výplatní pásku a rázem nás šokuje naše čistá mzda. Může se jednat o Vaši první výplatnici, nebo se naopak po dlouhé době výrazně liší uvedená částka. Podíváme se tedy ,,na zoubek“ našim výplatním páskám, a já Vám zkusím vysvětlit, jak to tedy je.

 

HRUBÁ MZDA a její složky

Hrubou mzdou se myslí součet všech zdanitelných složek mzdy, do které patří:

  • Základní mzda (časová, úkolová, tarifní) – dle pracovní smlouvy – nejčastěji jsou to odpracované hodiny * mzdová sazba (např.: 175 hod. * 120 Kč = 21.000,-)
  • Příplatky ke mzdě(viz. zákoník práce) – za práci o víkendu, v noci, za práci přesčas, atd.
  • Náhrady mzdy – za dovolenou, nebo svátek
  • Odměny, Prémie, Osobní ohodnocení​  – podle toho, jak jste šikovní

ZÁKLADNÍ MZDA + PŘÍPLATKY, PRÉMIE, ODMĚNY, OSOBNÍ OHODNOCENÍ + NÁHRADY MZDY = HRUBÁ MZDA

 

 

Postup výpočtu ČISTÉ MZDY

Krok 1 = K hrubé mzdě (HM) přičítáme 9 % (z HM) ve formě zdravotního a 25 % (z HM) ve formě sociálního pojištění, které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel.​ Po sečtení nám vznikne základ daně, neboli superhrubá mzda (SHM), který se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Krok 2 = Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu. ​Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.​

​Krok 3 = Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani (např. slevu na poplatníka, nebo slevy na děti). Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka. Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň po odečtení slev, kterou měsíčně odvádí finančnímu úřadu za pracovníka zaměstnavatel.​

Krok 4 = Vypočteme z hrubé mzdy výši sociálního (6,5 % z HM) a zdravotního pojištění (4,5 % z HM), které platí zaměstnanec ze svého. ​

​Čistou mzdu získáme tak, že hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň po odečtení slev (viz. krok 3) a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance (viz. krok 4)

 

Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima! Z čisté mzdy se pak dále odečtou srážky za stravné, jízdné, pojištění apod. a výsledná částka (po zálohách) pak přijde zaměstnanci na účet.

 

Takže kolik si vydělám, když mám …??

 

Téma zpracovala Veronika Grussmannová (veronika.grussmannova@indicada.cz)