Dovolená

Začíná doba dovolených. Víte, kolik dní si můžete vybrat, s jakým předstihem volno nahlásit a kdy Vám zaměstnavatel může zkrátit nárok na dovolenou?

Kdy vzniká nárok na dovolenou?

Abyste měli nárok na dovolenou za daný kalendářní rok, musíte u téhož zaměstnavatele odpracovat nepřetržitě alespoň 6o dnů. Za odpracovaný den se považuje takový, v němž odpracujete převážnou část své směny.

Pokud u zaměstnavatele odpracujete pouze část kalendářního roku, pak máte nárok na poměrnou část dovolené – náleží Vám tedy 1/12 dovolené za každý celý nepřetržitě odpracovaný měsíc u daného zaměstnavatele. Př: Nástupíte-li do zaměstnání 1.9.2020 a pokud zaměstnavatel poskytuje dovolenou v délce 4 týdnů (20 dnů), tak Vám za rok 2020 vznikne nárok na dovolenou 6,5 dne. (20/12)x4=6,66 (zaokrouhlujeme na půlky)

Pokud jste u jednoho zaměstnavatele neodpracovali v kalendářním roce alespoň 6o dnů, máte nárok na 1/12 dovolené za každých 21 odpracovaných dnů. Př: (celkový roční nárok ve dnech / 12) za každých 21 odpracovaných dní

Do doby, která se posuzuje jako výkon práce se počítá:

  • čerpání mateřské dovolené
  • čerpání rodičovské dovolené
  • pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

Délka dovolené

Výměra dovolené je minimálně 4 týdny v jednom kalendářním roce. Tento nárok se může v jednotlivých firmách lišit, nicméně délka minimálně 4 týdnů musí být zachována.

Jak se platí dovolená

V případě, že čerpáte dovolené, náleží Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (průměrný výdělek najdete na výplatní pásce).

Krácení dovolené

Pokud jste u zaměstnavatele odpracovali celý kalendářní rok, máte nárok na plnou výměru dovolené. Existují ovšem situace, kdy dochází ke krácení nároku na dovolenou:

a) Překážky na straně zaměstnance, které trvají alespoň 100 dnů

  • Nejčastěji se jedná o překážky z důvodu pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Pokud jste nemocní déle než 100 dnů, tak se Vám krátí dovolená o 1/12 a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů další 1/12.

b) Neomluvená absence

  • Za každou neomluvenou směnu Vám zaměstnavatel může zkrátit dovolenou o 1-3 dny

Dovolená se krátí pouze v příslušném kalendářním roce, ve kterém vznikly důvody pro krácení, nelze je přenášet do dalšího roku.

Čerpání dovolené

Na dovolenou sice máte ze zákona nárok, kdy přesně ji ale budete čerpat, záleží na zaměstnavateli. Podle platné právní úpravy rozhoduje o dovolené v zásadě zaměstnavatel. Svým rozhodnutím určuje termín čerpání dovolené, a to tak, abyste si mohli vybrat celý nárok na dovolenou v aktuálním roce.

Čerpání dovolené musí být oznámeno písemně alespoň 14 dní před nástupem na dovolenou, pokud se zaměstnavatel s Vámi nedohodne na kratší době oznámení.

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje výhradně s ukončením pracovního poměru. Pokud naopak dovolenou přečerpáte, poté máte povinnost doplatit zaměstnavateli za čerpané dny volna navíc.


Téma zpracovala Jana Benešová (jana.benesova@indicada.cz)