Jak motivovat zaměstnance

Přímou otázku „Jak mám motivovat své zaměstnance?“ si možná nepokládáme moc často, přesto na ni myslíme snad každý den. Neptáme se, ale řešíme situace a procesy, které jsou v kontextu právě s motivací. Scénář bývá jednoduchý. Máme silný tým a zaměstnance, kteří jsou těmi správnými lidmi na svých místech. Jako manažer či vedoucí můžeme být spokojeni. Každý člen přináší firmě nové nápady, čerstvou energii a výsledkem toho nemůže být nic jiného, než prosperita a růst firmy. Nic z toho ovšem není stálé. Přijde okamžik, kdy zapálení pohasne a manažer si pak posteskne, kde se ten nadšený tým poděl. Asi bychom hned neměli hledat chyby v nastavené spolupráci, ve firmě nebo měnit zaměstnance za nového. Z velké pravděpodobnosti jde o absenci motivace s nadšením pokračovat ve stejném režimu. Dobrou zprávou ale je, že takovýto problém se dá docela snadno vyřešit. 

Respekt a podpora

Základem zdravého vztahu manažera a zaměstnance je akceptace fráze „Chovejte se k lidem okolo sebe tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ Povyšování se nad svým týmem Vám nic dobrého nepřinese. Dalším podstatným nástrojem je naslouchání zaměstnancům. Nechte je sdělovat své názory a nápady. Nikdy nevíte, jaký nápad může být přelomový. Také se často ptejte, jak se jim daří a jestli jim s něčím můžete pomoci. Poslouchejte a čtěte mezi řádky. Zaměstnanec vám mnoho může říci i nepřímo. Důsledkem je, aby u Vás viděl podporu v tom, co dělá a že je pro Vás důležitý. 

Upřímnost a transparentnost

Snažte se dokázat, že vás zajímají názory a stížnosti. Ptejte se, iniciujte diskuze. Jakmile obdržíte zpětnou vazbu, zamyslete se nad tím, zda je oprávněná. Pokud ano, na co čekáte? Ukažte zaměstnancům, že jejich slova berete vážně a nastolte změnu. Zaměstnanci se Vám nesmí bát říct upřímnou zpětnou vazbu. Buďte transparentní a nebojte se zaměstnancům říci o změnách ve firmě, co k nim vedlo, jaké jsou plánované investice, co se v následujícím kvartále bude ve firmě řešit nebo důvod, proč je dnes vedení ve špatné náladě.

Chvalte!

Můžete si říct: „Zaměstnanci nejsou přece žádné děti, abych je musel chválit.“ Opak je ale pravdou. Ne, že by byli těmi dětmi, ale vyzdvihnout skvěle odvedenou práci je jedním ze základních nástrojů průběžné motivace. Nejen, že tím dáte najevo, že si ceníte jeho dovedností a vložené energie, ale vytváříte vzájemné emocionální spojení. Chvalte veřejně a konkrétně. Čím konkrétněji sdělíte, za co přesně chválíte, účinek ještě znásobíte směrem k ostatním členům týmu.

Svoboda

Lidé milují svobodu. Správný člověk na svém místě s ní dokáže naložit velmi efektivně, a navíc získá motivaci vložit více energie. Dejte svým zaměstnancům základní pravidla a cíle, kterých toužíte dosáhnout. Stanovte si plán, ale konkrétní kroky a plánování hodin zanechte čistě na týmu a jednotlivých zaměstnancích. Díky tomu poskytnete lidem pocit autonomie a zároveň jim ukážete, že jejich schopnostem doopravdy věříte.

Růst a progres

Motivace zaměstnance vzniká uvnitř. Samozřejmě, vše začíná nějakou firemní kulturou, ve které se cítí dobře. Tím vzniká i chuť pomoci společnosti naplnit její cíle. To ale není možné, pokud se člověk nevzdělává. Dejte lidem možnost zvolit si různé kurzy, workshopy či schůzky s lidmi z oboru. Podobné konverzace ve skupinkách a kurzy s lidmi, kteří jsou ve stejném oboru, dokáží vnuknout nové nápady a motivaci. Stejně tak jako podpora osobního růstu. Ten si může představovat každý trochu jinak. Pro Janu je to transparentní cesta kariérního posunu, pro Honzu možnost pracovat na novém projektu a Jirka se těší, až dostane na starost vedení týmu. Pomáhejte svým zaměstnancům růst a oni Vám to vrátí nadšením a motivací jít do toho naplno. 

Rada na závěr. Nic není lepší než prevence. Zabývejte se tedy motivací svých lidí průběžně. Předejdete tím rizikovým situacím.

 


 

Kamila Marková

HR business partner