Šikana na pracovišti

Se šikanou se nesetkávají jen děti ve školách, ale také dospělí v práci. Podle statistik společnosti STEM/MARK má s pracovní šikanou zkušenost přibližně čtvrtina zaměstnanců. Zhruba tři pětiny zaměstnanců jsou šikanováni svým nadřízeným (bossing) a jedna čtvrtina pak kolegou (mobbing). V tomto článku vám poradíme, jak bránit šikaně na pracovišti, jak jí předcházet a vytvořit preventivní firemní strategii.

Co se v článku dozvíte:

💼 Jak poznáte šikanu na pracovišti.
💼 Jak řešit šikanu na pracovišti.
💼 Jak jí předcházet a vytvořit preventivní opatření.


Jak poznáte, zda se jedná o šikanu?

Abyste mohli úspěšně bránit nebo dokonce předcházet šikaně na pracovišti, musíte ji nejdříve pochopit a vyhodnotit, zda se jedná opravdu o šikanu. Vesměs se jedná o dlouhodobé nepřátelské vztahy nebo nepřátelskou náladu na pracovišti mezi dvěma či více lidmi. Tato nálada pak postupně přerůstá v ponižování, urážkám, nadávkám, naschválům, trestání apod.

Šikana má dvě podoby …

 • Bossing– nadřízený zneužívá svého vedoucího postavení a šikanuje podřízeného.
 • Mobbing– podřízený šikanuje nadřízeného nebo zaměstnance na srovnatelné pozici.

 

Řešení šikany na pracovišti

Řešení šikany na pracovišti lze rozdělit do tří situačních skupin.

Oběť se brání sama

Jedná se spíš o prevenci, než řešení šikany. Preventivně lze bránit šikaně ještě před nástupem do práce, například se při pohovoru opatrně zeptat, jaké jsou ve firmě vztahy a pokusit se připravit na nové prostředí a kolektiv. Po nástupu je důležité vyčkat do chvíle, kdy kolegové přijmou nováčka mezi sebe. Pak už lze postupně pracovat na vybudování své vlastní pozice v kolektivu. Zkusit si mezi kolegy najít přítele, který bude zkušený a který v případě potíží pomůže, to je k nezaplacení.

Oběti pomáhají kolegové

Další možností je bojovat proti šikaně na pracovišti za pomoci kolegů. V tomto případě se nabízí následující řešení:

 • kolega se veřejně zastane oběti, čímž může dojít k oslabení tyrana,
 • kolega označí tyrana a veřejně jeho chování odsoudí,
 • kolega usvědčí tyrana společně s obětí u pohovoru před zaměstnavatelem.

Firma řeší preventivní opatření

Asi nejefektivnějším řešením, jak bránit šikaně na pracovišti, je preventivní opatření ze strany firmy.

Jste-li zaměstnavatel či HR firmy, neměla by vám být šikana na pracovišti lhostejná. Pokud ji nebudete řešit, může se to obrátit proti vám, například v podobě časté fluktuace zaměstnanců či špatné pověsti firmy.

Buďte zodpovědný zaměstnavatel, nebo HR a dokažte svým zaměstnancům, že si jich vážíte nejen po stránce profesní, ale také po stránce lidské.

 • Naslouchejte problémům vašich zaměstnanců a sami si všímejte jejich vzájemných vztahů.
 • Buďte připraveni řešit případnou šikanu na pracovišti. Lépe se pak s celou situací vypořádáte.
 • Vytvořte si anonymní dotazník a udělejte průzkum pracovní spokojenosti. Vhodnými dotazy můžete zjistit, jaké jsou mezi zaměstnanci vztahy.
 • Vytvořte si firemní kodexy, ujednání a dohody, se kterými budou seznámeni všichni zaměstnanci. Podmínkou bude jejich striktní dodržování.
 • Zařaďte šikanu do školení bezpečnosti práce. Informujte zaměstnance o tom, jak ji rozpoznat, jak se jí bránit, ale také že se na vašem pracovišti netoleruje!
 • Pokud zjistíte šikanu, svolejte firemní poradu všech zaměstnanců a mluvte o ní veřejně, řešte jí a upozorněte na netoleranci.
 • V kritických situacích vyhledejte specialisty, kteří se šikanou zabývají profesionálně. Vytvoří vám strategii pro prevenci šikany na míru.

 


Kamila Marková

HR business partner