Jak se vyhnout neomluvené absenci a co za ni hrozí?

Jak se vyhnete neomluvené absenci? Stačí chodit do práce 😊

Co je považováno za neomluvenou absenci?

Pokud zaměstnanec není přítomen v práci v pracovní době a jeho nepřítomnost není způsobena některým zákonem stanovených omluvitelných důvodů, jedná se o neomluvenou absenci zaměstnance.

Příklad omluvené absence: nemocenská, dovolená, ošetřování člena rodiny, předvolání k soudu, výslech na policii apod.

Příklad absence, která může být neomluvená: nedostavení se do práce z důvodu poruchy auta, ujetého autobusu, zaspání, absence bez omluvy.

Komu se musí zaměstnanec omluvit?

Zaměstnanec se musí omluvit svému nadřízenému. V případě, že se jedná o agenturního zaměstnance, je jeho povinnost informovat koordinátora, který předá informaci firmě, ve které agenturní zaměstnanec pracuje.

Do kdy se musí zaměstnanec omluvit?

Zaměstnanec se musí omluvit neprodleně poté co zjistí, že do práce nedorazí/nedorazil.

Příklad: pokud zaměstnanec nedorazí do práce a donese až potvrzení od lékaře o jeho návštěvě (byl objednán) je to považováno za neomluvenou absenci, jedná se o porušení pracovních povinností.

Co za neomluvenou absenci hrozí

  • Srážka dovolené (1 den),
  • Možnost zaměstnavatele okamžitě ukončit pracovní poměr.

O tom, co je a co není neomluvená absence rozhoduje zaměstnavatel!