Jak si můžete uplatnit slevu na dítě/studenta u svého zaměstnavatele, kolik a za jakých podmínek?

Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění/sleva. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti/studenty u svého zaměstnavatele při výpočtu měsíční mzdy nebo mohou zvýhodnění uplatnit jednou za rok v rámci ročního zúčtování daní.

Jak na to?

Administrativa spojená s uplatněním daňového zvýhodnění je jednoduchá. Aby za vás slevu uplatnil zaměstnavatel, musíte podepsat tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (známější jako růžový formulář). Prohlášení podepište jen u jednoho zaměstnavatele – nesmíte ho v jednom měsíci podepsat na více místech. Do prohlášení uvádíte rovnou i své nároky na slevy z daní. K tomuto formuláři je nutné doložit rodný list dítěte a druhý z rodičů musí doložit od svého zaměstnavatele Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, z kterého je jasné, že neuplatňuje slevu u svého zaměstnavatele za dané období podruhé. V praxi se zpravidla podepisuje prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde je práce vykonávána dlouhodobě, nebo u zaměstnavatele, kde je mzda či odměna vyšší. V případě, že druhý z rodičů nepracuje, doloží pouze originál podepsané čestné prohlášení, že neuplatňuje slevu na dítě.

Nárok na slevu můžete získat na dítě do 18 let, které s vámi žije ve společně hospodařící domácnosti, nebo na dítě do 26 let, které studuje – zde je nutné navíc doložit originál Potvrzení o studiu pro aktuální školní rok. Nárok na slevu na dítě máte i tehdy, když je dítě ve střídavé péči, pokud se rodiče nedohodnou, kdo slevu uplatní, rozhodne to za ně soud – zde je pak nutné zaměstnavateli doložit kopii Soudního rozsudku. Nárok na slevu si mohou uplatnit i prarodiče, pokud s nimi vnuk/vnučka žije ve společné domácnosti, ale slevu může využít pouze jeden z prarodičů.

Kolik můžu uplatnit?

Výše slevy na dítě je odstupňovaná podle toho, kolik dětí máte a na kolik dětí slevu uplatňujete.

Pokud má vaše dítě průkaz ZTP/P, máte nárok na dvojnásobnou slevu na dani. Číslo v tabulce se vám tedy násobí dvěma. Pokud máte jedno dítě se ZTP/P, tak se vyplatí ho dát jako poslední v pořadí, protože pak, je daňové zvýhodnění nejvyšší.

Pokud uplatňujete slevu na studenta do 26 let a studujete, případně je vám do 28 let a jste na doktorském studiu, máte nárok na roční slevu na dani ve výši 4 020 Kč ročně nebo 335 Kč měsíčně.

Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu musí rozhodný příjem ze zaměstnání činit alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 7 300 Kč měsíčně v roce 2020. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít vlastní rozhodné příjmy za rok 2020 alespoň ve výši 87 600 Kč.

Pokud je součet vašich daňových slev vyšší než vypočtená daň, dostáváte se do stavu tzv. záporné daně. Stát dříve záporné daně vyplácel, dnes už to dělá pouze v případě slevy na dítě. Jestliže tedy uplatňujete slevu na dítě a vaše daň je po odečtení všech slev záporná, stát vám příslušnou částku vyplatí jako daňový bonus, ale musíte plnit podmínku minimálního ročního příjmu, tj. těch 87 600 Kč.

 

 


Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)