Jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru?

Dostat výpověď může být velice nepříjemná záležitost. Co když ale chcete skončit sami, kvůli jiné práci? A jak je to s dočasným přidělením u agentury? Níže se dozvíte potřebné základy, ale s dalšími dotazy se na nás nebojte obrátit. 🙂

 

Jak je možné ukončit pracovní poměr?

 • Dohodou
 • Výpovědím
 • Okamžitým zrušením
 • Zrušením ve zkušební době
 • Skončení dočasného přidělení

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

 • Zaměstnanec a zaměstnavatel se vždy písemně dohodnou na ukončení pracovního poměru k určitému dni.​
 • Zaměstnanec má povinnost uvést důvod ukončení, zaměstnavatel má povinnost uvést důvod ukončení, ale na přání zaměstnance, do dohody.​
 • Jedno vyhotovení dohody zůstane zaměstnanci a jedno zaměstnavateli.

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VÝPOVĚDÍ

 • Pracovní poměr může ukončit výpovědí zaměstnanec i zaměstnavatel.​
 • Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu.​
 • Zaměstnavatel však pouze v zákoníkem práce definovaných případech.​
 • Při výpovědi končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.​
 • Výpovědní doba je minimálně 2 měsíce dlouhá.

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU OKAMŽITÝM ZRUŠENÍM

 • Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru jsou uvedené v zákoníku práce v §55.​
 • Kdy může být zaměstnanec okamžitě ukončen:​
  • Byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.​
  • Porušil-li povinnosti zvlášť hrubým způsobem.​
  • Pokud zaměstnanec dle lékařského posudku nemůže vykonávat práci.​
 • Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.​

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

 • Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci zkušební dobu.​
 • Během zkušební doby může pracovní poměr bez udání důvodu ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel.​
 • Zkušební doba slouží k tomu, aby zaměstnavatel prověřil pracovní schopnosti zaměstnance a při nespokojenosti s jeho pracovním výkonem mohl snadno pracovní poměr ukončit.​
 • Ze stejných důvodů je však zkušební doba výhodná i pro zaměstnance.​

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU SKONČENÍM DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ

 • Tento druh ukončení je nejčastěji využíván personálními agenturami, neboť personální agentury své zaměstnance umisťují ke klientům na základě „Dohody o dočasném přidělení“.​
 • Doba dočasného přidělení může skončit uplynutím, na kterou bylo sjednáno, avšak může také skončit i před uplynutím této doby.​

Výhody dočasného přidělení pro zaměstnavatele i zaměstnance​:

 • Díky dočasného přidělení zaměstnavatelé flexibilněji využívají pracovní síly na trhu práce. Zaměstnavatel nemusí propouštět zaměstnance a platit jim odstupné. Na druhou stranu přijímající zaměstnavatel získá pracovní sílu jen na dobu, kdy ji potřebuje a dále se zbavuje povinnosti vést pracovní i mzdovou administrativu zaměstnance, přenechává tuto povinnost na personální agentuře. ​
 • Dočasné přidělení je nespornou výhodou také pro zaměstnance, kterému se dává možnost na dobu, po kterou je nedostatek práce u kmenového zaměstnavatele, pokračovat práce u jiného zaměstnavatele bez zrušení původního pracovního poměru.​

 

 

Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)