Jaké jsou výhody/nevýhody HPP x DPP x DPČ??

Pro většinu lidí je zaměstnávání na hlavní pracovní poměr jedinou možnou variantou. Jsou však i takoví, kteří záměrně vyhledávají dohody. Níže ve článku najdete malý souhrn toho, jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání na různé pracovní smlouvy.

Na úvod stručný přehled

HPP – hlavní pracovní poměr 

 • Pracovním poměrem je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem založený na pracovní smlouvě. Ta bývá sjednána na dobu určitou, tzn. omezenou konkrétním datem, nebo na dobu neurčitou, tzn. časově neomezenou.
  Pozor: Smlouva na dobu určitou může být sjednána maximálně na 3 roky a může být prodloužena nanejvýš dvakrát.
 • V pracovní smlouvě musí být uveden druh práce, místo nebo místa výkonu práce, den nástupu do práce a rozsah práce. Maximální rozsah práce je zákonem stanoven na 40 hodin týdně. Zaměstnavatelem nařízená práce přesčas je povolena v rozsahu osmi hodin týdně, nejvýše však 150 hodin za rok.
  Tip: více informací ohledně náležitostech pracovní smlouvy naleznete v našem článku zde.
 • Klasickou pracovní smlouvou se zaměstnavatel zavazuje k odvádění sociálního a zdravotního pojištění, které z části platí sám zaměstnanec (6,5 % a 4,5 % z hrubé mzdy) a z části zaměstnavatel (24,8 % a 9 % z hrubé mzdy). Zaměstnavatel má tedy náklady na zaměstnance jeho hrubou mzdu plus ještě 33,8 % navíc z této hrubé mzdy.
 • S hlavním pracovním poměrem plyne zaměstnavateli povinnost platit zaměstnancům dovolenou, na kterou má každý zaměstnanec nárok minimálně 160 hodin ročně, platit svým zaměstnancům první dva týdny nemoci, dávat zaměstnancům mzdu i v případě, že pro ně nebyl schopný zajistit práci, a mnoho dalšího.
 • HPP je jasně definovaný pracovní poměr, tento druh smluvního vztahu zavazuje zaměstnavatele k mnoha povinnostem, jako zaměstnanci Vám tento vztah zajišťuje větší jistoty a bezpečí, ale menší flexibilitu, neboť např. pracovní režimy jsou častokrát pevně stanovené apod.

DPP – dohoda o provedení práce 

 • Rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hod/kalendářní rok, přičemž různá DPP u stejného zaměstnavatele se v daném roce sčítají. U DPP není smluvně stanovený týdenní rozsah práce. Sociální i zdravotní pojištění zaměstnavatel odvádí od příjmu nad 10 000 Kč/měsPokud jste podepsali DPP, nemáte nárok na příplatky za přesčas, práci v noci, práci ve svátcích, pokud takové příplatek máte, je to benefit zaměstnavatele. Také Vám nevzniká nárok na dovolenou. 
 • Tento typ pracovního vztahu je velmi oblíbený zaměstnavatelem, kvůli nižším odvodům a dalším nákladům na zaměstnance. Tento vztah je však oblíbený také mezi zaměstnanci. Jako zaměstnanec nejste chráněni tolik jako pracovník v klasickém pracovněprávním vztahu, ale zajišťuje zaměstnanci vyšší míru časové flexibilityNa dohodu o provedení práce si není možné přivydělávat při evidenci úřadu práce. 

DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

 • Tento druh smluvního vztahu lze uzavřít, i když práce bude přesahovat 300 hod./rok, podmínkou je mít týdenní pracovní fond max. 20 hod. Tato dohoda se většinou uzavírá jako druhý pracovní poměr na částečný úvazek anebo jako přivýdělek (brigáda) např. u studentů nebo žen na mateřské dovolené. Může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Zdanění odměny se řídí výší vašeho výdělku a jako v normálním pracovním poměru se z něj odečítá 15% záloha na daň z příjmu. Z příjmu je nutné také odvést zdravotní a sociální pojištění. Tato povinnost se nevztahuje na příjmy do 3 499 Kč/měs. 
 • DPČ Vám taktéž zajišťuje časovou flexibilitu, ale opět pozbýváte nárok na příplatky a na dovolenou. Dohodou o pracovní činnosti si můžete přivydělávat při evidenci na úřadu práce.