Jak na svého nadřízeného

Mít dobrý vztah se svým šéfem se vyplatí. Může to přinést řadu výhod, které v případě potřeby rádi oceníte. Může se to týkat náplně práce, žádosti o vyšší mzdu, ale i schválení dovolené, či jiného volna.

Buďte slušní

Stejně jako v každodenní komunikaci se i v komunikaci s nařízeným cení především slušnost a zdvořilost. Určitě není nutné připomínat základní pravidla slušného chování, mezi něž patří pozdrav, prosba a poděkování.

Mluvte otevřeně a jednejte přímo

Se svým šéfem mluvte slušně, ale hlavně otevřeně, především když jde o pracovní otázky. Potýkáte-li se v práci s nějakým problémem nebo něčemu nerozumíte je nejlepší, když se s tím svému nadřízenému svěříte a on bude mít přehled o tom, co se děje.

Dobře poslouchejte a klidně ptejte se

Poslouchat znamená vnímat i obsah sdělení a hlavně porozumět mu. Pozorně sledujte, co vám šéf sděluje a vždy ujistěte, že dobře rozumíte tomu, co po vás chce, a že to, co děláte, je skutečně to, co od vás očekává. Když si nejste jistí, co přesně po vás nadřízený chce, raději se zeptejte.

Říkejte věci včas

Abyste svého nadřízeného neuváděli zbytečně do časového stresu, říkejte věci včas. Platí to zvlášť tehdy, když máte v práci problém, něčemu nerozumíte, potřebujete v práci volno.

Na spolehlivosti se staví

Nejdůležitější věc je spolehlivost. Snažte se vždy dodržet to, na čem jste se dohodli. Choďte do práce včas. Když nemůžete do práce přijít, včas se omluvte. Šéf si cení lidí v týmu, na které se může spolehnout.

Snažte se porozumět, co je pro vašeho šéfa důležité

Je dobré se občas vžít do role vašeho nadřízeného a podívat se na situaci jeho očima. Snažte se porozumět jeho prioritám: co je důležité pro něj nebo pro ni, mělo by být důležité i pro vás.

 

A rada na závěr.. 

Nestěžujte si a nepomlouvejte

Nemůžete si myslet, že budete mít hezké vztahy s někým, koho za jeho zády pomlouváte. I když si můžete myslet, že se pomluvy k vašemu nadřízenému nikdy nedostanou, to, jak o něm mluvíte v soukromí, svým způsobem ovlivňuje váš vztah.

 


Téma zpracoval Marek Badura (marek.badura@indicada.cz)