Na co si dát pozor při podpisu smlouvy?

Člověk neuzavírá smlouvy každý den, ale pracovní smlouva hraje v životě zaměstnance důležitou roli. V následujícím článku se podíváme na to, co smlouva obsahovat musí, co v ní být může a na co si dát pozor.

Povinné náležitosti smlouvy

Existují pouze 3 náležitosti, bez kterých nesmí být žádná smlouva uzavřena. Jedná se o:

 1. druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat,
 2. místo výkonu práce,
 3. den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí mít písemnou podobu a musí být podepsána nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Každá strana dostává vždy jedno vyhotovení smlouvy.

Odstoupit od smlouvy je možné pouze na základě písemného oznámení. Ukončení pracovního poměru je možné pouze v daných případech. Více informací o ukončení pracovního poměru najdete zde

Nepovinné údaje ve smlouvě

Dalších údajů ve smlouvě může být nespočet. Nejčastěji se ale setkáte s těmito:

 • Zkušební doba – může být, ale i nemusí. Pokud je, musí být sjednaná písemně a v maximální délce tří měsíců (u vedoucích pozic může být až 6 měsíců).
 • Mzda, rozvržení pracovní doby, délka dovolené, výpovědní lhůta, název a sídlo zaměstnavatele – pokud nejsou tyto informace definovány dopředu, má zaměstnavatel povinnost do jednoho měsíce od nástupu tyto informace zaměstnanci poskytnout.
 • Výplatní termín 
  • mzda je vždy splatná nejpozději do konce následujícího měsíce, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu,
  • povinností zaměstnavatele ovšem je, určit výplatní termín mzdy, který může uvést právě v pracovní smlouvě,
  • tento termín je zaměstnavatel povinen vždy dodržet – pokud tento den připadá na víkend nebo svátek, může se stát, že bude ve smlouvě uvedeno, že mzda bude v tomto případě vyplácena buď předcházející nebo následující den.
 • Srážky ze mzdy – v některých případech Vám může zaměstnavatel do smlouvy uvést, jaké srážky ze mzdy Vám budou strhávány – na podrobný článek ohledně srážek ze mzdy se koukněte zde.

Na co si dát pozor

V případě agenturních zaměstnanců je třeba dát si pozor na to, aby byly zachovány srovnatelné podmínky. Ty vycházejí ze směrnice o agenturním zaměstnávání, podle které základní podmínky zaměstnanců musí být přinejmenším stejné, jako ty, které by se vztahovaly na kmenové zaměstnance firmy. V praxi můžou být podmínky lepší!

Co do nich patří? Pokud jde o mzdové složky, jedná se prakticky o všechny složky, včetně odměn, bonusů a příplatků. Dále se také jedná o srovnatelné pracovní podmínky, jde zejména o výměru dovolené, nadstandardní překážky v práci (například sick days) či cestovní náhrady.

Co do nich nepatří? Srovnatelnými pracovními podmínkami už ale nejsou pracovní podmínky v širším slova smyslu, tedy nadstandardní benefity nebo benefity neupravené v pracovněprávních předpisech.

 

Business photo created by pressfoto – www.freepik.com