Překážky při nástupu do práce – jaké má zaměstnanec práva a povinnosti?

Nenastoupit do práce, i když jste úspěšně prošli přijímacím pohovorem a všemi dalšími nutnými procesy? Může se to zdát jako vysoce nepravděpodobné, ale existuje nízké riziko, že tato situace nastat může. Pojďme se tedy podívat, jak tuto situaci případně řešit.

Kdy začíná pracovní poměr?

Na začátku je nutné si říct, že pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který v ní byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. 

Co se děje, když zaměstnanec ve sjednaný den do práce nenastoupí?

Pokud máte podepsanou pracovní smlouvu, plynou z ní pro Vás smluvní závazky, které jste si se zaměstnavatelem vzájemně ujednali, tedy i den nástupu do práce, proto, pokud do práce nenastoupíte, smlouva je i tak platná a můžou se na Vás vztahovat sankce za porušení smlouvy.

Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Odstoupením zaměstnavatele se pracovní smlouva od počátku ruší. Platí, že od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen pokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Dokument, který je v tomto případě vyžadován se nazývá „Odstoupení od pracovní smlouvy“ a zaměstnavatel má právo jej využít a zruším ním pracovní smlouvu. Tento dokument Vám musí zaměstnavatel písemně doručit.

Lze posunout termín nástupu do zaměstnaní?

Pokud je Váš případ ten, že pro nástup do zaměstnání Vám brání překážka v práci, je třeba seznámit se s těmito informacemi:

  • překážku v práci musíte zaměstnavateli nahlásit nejpozději do týdne,
  • pokud překážku řádně nahlásíte, pracovní smlouva platí tak, jak je ujednána, termín nástupu do zaměstnání se neposouvá,
  • pokud onemocníte před tím, než nastoupíte poprvé do práce, nevzniká Vám nárok na nemocenské pojištění a tím pádem Vám zaměstnavatel nemusí vyplácet náhradu mzdy,
  • zaměstnavatel s Vámi v tomto případě nesmí ukončit pracovní poměr bez zákonem stanovených důvodů.

Na to, jaké mohou být překážky v práci se podívejte zde.

 

 

People vector created by pch.vector – www.freepik.com