Vše o osobních ochranných pracovních prostředcích

Víte, kdo zajišťuje osobní ochranné pracovní prostředky? Kdo je platí? A jak často máte nárok na nové a jestli je musíte po ukončení pracovního poměru vracet? Všechny tyto záludné otázky jsme pro Vás přehledně uspořádali do přehledu všech důležitých informací.

Kdo zajišťuje osobní ochranné pracovní prostředky?

Kromě nutnosti podstoupit různá školení a lékařské prohlídky bývá součástí nástupu do práce také převzetí osobních ochranných pracovních prostředků (zkráceně pouze OOPP). OOPP dostává zaměstnanec vždy, když zaměstnavatel nemůže rizika práce minimalizovat jiným způsobem – jedná se např. o pracovní oděv či obuv, mycí a čistící prostředky, svářečské brýle, přilby a další. Základní podmínky ohledně využívání OOPP:

  • OOPP zajišťuje vždy zaměstnavatel.
  • Zaměstnavatel po Vás nesmí chtít úhradu za OOPP – musí je poskytnou bezplatně.
  • Zaměstnavatel Vám musí zajistit místo pro ukládání OOPP.
  • Pracovní pomůcky musejí být přizpůsobeny potřebám zaměstnance a jeho velikosti.

Jak častý je nárok na OOPP?

Na tuto otázku neexistuje závazná odpověď. OOPP musí vždy plnit funkci, ke které jsou určeny a pokud nastala doba, kdy se pomůcky zničí nebo již neplní svůj účel, je zaměstnavatel vždy povinen poskytnou zaměstnanci pomůcky nové. Často mají zaměstnavatelé výměnu pomůcek zakotvenou také ve své vlastní interní směrnici. 

Mohu OOPP odmítnout?

Můžete, ale pouze v případě, kdy k tomu máte prokazatelné zdravotní důvody. V tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám OOPP, které se nevylučují s Vašim zdravotním stavem.

Musí se OOPP vracet?

Ano, při ukončení pracovního poměru je třeba všechny ochranné prostředky vrátit. Nemusíte mít ale žádné obavy, nikdo po Vás nemůže chtít vracet prostředky v původním stavu. Zaměstnavatel musí brát v úvahu jejich opotřebení. V žádném případě po Vás nesmí nikdo chtít finanční kompenzaci za opotřebení. 

V případě, že byste chtěli OOPP odkoupit, ta možnost tady může být, ale je to už na individuální dohodě se zaměstnavatelem. 

Pokud OOPP nevrátíte má zaměstnavatel právo Vám náklady (s přihlédnutím na opotřebení) na OOPP strhnout z Vaší mzdy. 

 

 

Background photo created by dashu83 – www.freepik.com