Co vše byste měli vědět o pracovních lékařských prohlídkách?

Každý zaměstnanec musí před nástupem do zaměstnání projít vstupní lékařskou prohlídkou. Ta ale není jediná se kterou se v pracovním procesu můžete setkat. V tomto článku se dozvíte, jaké další druhy lékařských prohlídek existují a jaké mají náležitosti.

Druhy lékařských prohlídek

  • Vstupní lékařská prohlídka musí být provedena před vznikem pracovního poměru. Na lékařskou prohlídku nemusíte jen za předpokladu, že jste již u stejného zaměstnavatele pracovali, a to v posledních 3 měsících na stejné pozici.
  • Periodická lékařská prohlídka musí být prováděna v závislosti na rizikovosti Vaší práce. Čím náročnější práce, tím častější musejí být lékařské prohlídky, klidně i 1x za rok.
  • Mimořádná lékařská prohlídka musí být provedena z několika důvodů. Těmi nejčastějšími jsou dlouhodobá nemocenská zaměstnance (delší než 8 týdnů), změna rizikovosti na daném pracovním místě nebo např. těžký úraz zaměstnance.
  • Výstupní lékařská prohlídka se provádí po ukončení pracovního poměru. Jejím cílem je zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance po ukončení pracovního poměru. Je nutné ji provést v případě pracovního úrazu, u kterého je předpoklad zhoršeného zdraví do budoucna nebo v případě rizika nemoci z povolání.

Kdy musí být lékařská prohlídka provedena?

Lékařská prohlídka musí být provedena před podpisem pracovní smlouvy (vstupní LP), pravidelně v průběhu zaměstnání (periodická), mimořádně v případě neočekávaných okolností (mimořádná) nebo při výstupu ze zaměstnaní (v případě že je Vaše práce zařazena do 2,3 nebo 4 rizikové skupiny)

Kdo lékařské prohlídky platí?

Lékařskou prohlídku platí až na jeden případ vždy zaměstnavatel. Zaměstnavatel se s Vámi může samozřejmě domluvit, že si ji zaplatíte u lékaře Vy sami, a on Vám ji poté proplatí. Jedinou výjimkou, kdy lékařskou prohlídku platíte sami, je situace, kdy jste již prohlídku absolvovali, a to úspěšně, ale přesto jste se rozhodli do zaměstnání nenastoupit. V tomto případě jste povinni lékařskou prohlídku uhradit Vy.

Podmínka nástupu a provedení vstupní lékařské prohlídky

Pozor: Zaměstnanec může nastoupit do práce následující den po provedení lékařské prohlídky, nelze tudíž jít např. na lékařskou prohlídku ráno a nastoupit na odpolední směnu.

 

 

Technology photo created by pressfoto – www.freepik.com