Nároky agenturního zaměstnance

Pokud se rozhodnete uzavřít pracovní poměr s agenturou práce, je třeba mít přehled o tom, na co máte jako zaměstnanec agentury nárok. V tomto článku si vysvětlíme, co znamenají srovnatelné pracovní podmínky a jaké výhody můžete mít jako zaměstnanec agentury.

Co jsou srovnatelné pracovní podmínky?

Srovnatelné pracovní podmínky, vychází ze směrnice o agenturním zaměstnávání a udávají základní podmínky agenturních zaměstnanců, které musí být přinejmenším stejné, jako ty, které by se vztahovaly na kmenové zaměstnance uživatele. Jedná se především o:

 • pracovní dobu,
 • přestávky v práci,
 • odpočinek,
 • noční práce,
 • přesčasy,
 • dovolenou a státní svátky,
 • mzdové podmínky.

Dále mezi srovnatelné podmínky patří rovný přístup agenturních zaměstnanců k dalším benefitům, které zaměstnavatel poskytuje svým kmenovým zaměstnancům, jako např. služby poskytované zaměstnavateli v oblasti stravování, péče o děti nebo dopravy zaměstnanců.

Mezi srovnatelné pracovními podmínky už se nepočítají nadstandardní benefity nebo benefity neupravené v pracovněprávních předpisech (např. penzijní pojištění, životní pojištění, jednorázový příspěvek na rekonvalescenci, příspěvek do Cafeterie).

Na co mám jako zaměstnanec agentury práce nárok?

 1. Jako agenturní zaměstnanec máte nárok na základní mzdu a všech příplatků, odměn, prémií a bonusů ve stejné výši, v jaké jej dostane kmenový zaměstnanec dané firmy, pokud máte srovnatelné podmínky, pracovní schopnosti a pracovní způsobilost. Agentury práce tedy nejsou a nemohou být v žádném případě odměňovány za zprostředkování práce z vaší mzdy a nesmějí si nechat ani vaše bonusy a prémie.
 2. Agentura práce vám musí také zajistit bezplatně pracovní pomůcky a v případě pracovního úrazu musí mít sjednanou pojistku.
 3. U agentury práce máte nárok na stejnou míru dovolené, jako mají kmenoví zaměstnanci.
 4. Agenturní zaměstnanci musí dosáhnout na příspěvek na stravování včetně případných stravenek a na cenově zvýhodněné závodní stravování (podmínky jsou vždy sjednány ve vnitřním předpisu uživatele nebo v kolektivní smlouvě.).
 5. Jako agenturní zaměstnanec máte nárok na pravidelné zvyšování bonusů, popřípadě mzdy, stejně jako kmenový zaměstnanec, pokud je tento nárok upraven ve vnitřním předpisu uživatele nebo v kolektivní smlouvě.

Pozor: U agenturního zaměstnávání není agentura povinna uplatnit dvouměsíční výpovědní lhůtu.

V závěru je jen třeba podotknout, že agentura může mít své vlastní nadstandardní benefity, které kmenoví zaměstnanci firem nemají. Podívejte se například, jak u nás vyhodnocujeme zaměstnance kvartálu a jaké benefity mohou čerpat naši zaměstnanci. Tím dalším se můžete stát třeba vy. 😊