Nároky agenturního zaměstnance

Pokud hledáte práci na hlavní pracovní poměr, tak máte dvě varianty, jak takovou práci získat. Buď oslovíte zaměstnavatele na přímo a uzavíráte pracovní smlouvu s ním a stáváte se tedy jeho zaměstnancem, nebo si najdete práci přes agenturu práce, pak uzavíráte smlouvu s agenturou a jste zaměstnancem agentury. Na co v takovémto případě máte nárok a co se vás naopak netýká?

Na co mám jako zaměstnanec AP nárok?

  1. Jako agenturní zaměstnanec máte nárok na základní mzdu a všech příplatků, odměn, prémií a bonusů ve stejné výši, v jaké jej dostane kmenový zaměstnanec dané firmy, pokud máte srovnatelné podmínky, pracovní schopnosti a pracovní způsobilost. Agentury práce tedy nejsou a nemohou být v žádném případě odměňovány za zprostředkování práce z vaší mzdy a nesmějí si nechat ani vaše bonusy a prémie.
  2. Agentura práce vám musí také zajistit bezplatně pracovní pomůcky a v případě pracovního úrazu musí mít sjednanou pojistku.
  3. U agentury práce máte nárok na týdny dovolené ve stejné výši, jako mají kmenoví zaměstnanci.
  4. Agenturní zaměstnanci musí dosáhnout na příspěvek na stravování včetně případných stravenek a na cenově zvýhodněné závodní stravování (podmínky jsou vždy sjednány ve vnitřním předpisu uživatele nebo v kolektivní smlouvě.).
  5. Jako agenturní zaměstnanec máte nárok na pravidelné zvyšování bonusů, popřípadě mzdy, stejně jako kmenový zaměstnanec, pokud je tento nárok upraven ve vnitřním předpisu uživatele nebo v kolektivní smlouvě.

A na co nárok nemáte?

  1. Na veškeré benefity, které jsou specificky poskytovány zaměstnavatelem a jsou stanoveny kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, například v podobě důchodového připojištění nebo odměny za pracovní a životní výročí.
  2. Jako agenturní pracovník nemáte také nárok na příspěvek zaměstnavatele ze zisku.
  3. V neposlední řadě si dejte pozor na ukončení pracovního poměru. U agenturního zaměstnávání není agentura povinna uplatnit dvouměsíční výpovědní lhůtu.

 

Téma zpracovala Jana Benešová (jana.benesova@indicada.cz)