LIDÉ 2030 & Katarína Poláčková (Personální ředitelka ve společnosti BR Group a.s.)

Přinášíme sérii rozhovorů s personalisty našeho kraje o tom, jak to funguje u nich ve firmě a jaký mají pohled na budoucnost. Dnes s paní Katarínou Poláčkovou. Jaký je její příběh? Kde vidí HR v roce 2030? Dočtete se dále v článku.

Co se v článku ještě dozvíte:
💼 Co zafungovalo v jejich firmě při náboru a péči o zaměstnance
💼 V čem by ocenila zkušenosti ostatních
💼 Jak se k pozici HR dostala a co jí v kariéře nejvíce posunuje


 


Jaký je Vás příběh, který Vás dostal na nynější pozici?

V Ostravě žiju již přes 23 let díky manželovi, kterého jsem potkala na jazykovém pobytu v Sydney. Jinak pocházím ze Slovenska. Převážnou část svého dosavadního profesního života jsem strávila v Komerční bance, kde jsem jako HR pečovala o portfolio zaměstnanců z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a částečně i Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, jak je bankovní prostředí dynamické a proměnlivé, dokázala mi banka dlouhodobě nabízet zajímavou práci. Po setkání s p. Bochenkem, majitelem společnosti BR Broup, jsem se rozhodla na jaře letošního udělat změnu v kariéře.  Skvělé je, že pracovní nabídka přišla na základě doporučení kolegy z banky. A to je ta nejlepší vizitka o vaší práci.

Jak vidíte MSK v 2030?

Za tu dobu, co zde žiju, se Ostrava skutečně mění téměř před očima. Ze špinavého a neútulného města, jak jsem Ostravu vnímala zpočátku, nám roste místo pro žití. Často chodíme s manželem venčit našeho pejska na haldu Ema, a když se odsud podíváte do okolí, je to samá zeleň. Jestli budou změny v regionu pokračovat tímto tempem, vidím budoucnost regionu velmi optimisticky.

Jak vidíte trh práce v roce 2030?

Rozhodně uzpůsoben na nové požadavky doby (digitální technologie, robotika, umělá inteligence). Čeká nás hodně práce v přípravě zaměstnanců a kandidátů, z pohledu znalostí a kompetencí, na pozice budoucnosti.

Jak vidíte Vaši firmu v 2030?

Věřím, že portfolio našich firem v rámci BR Group se bude dále úspěšně rozrůstat, že se naše firmy budou vzájemně podporovat, a že budeme pro naše zaměstnance i kandidáty atraktivním zaměstnavatelem. Již letošní mimořádná situace související s koronavirem ukázala, jak je naše skupina silná a jak je důležité mít správně vyvážené portfolio firem.

Jaké zaměstnance budete potřebovat? (na rozdíl od dneška)

Budeme potřebovat zaměstnance, kteří budou schopni a ochotni se přizpůsobit změnám, protože se budou měnit požadavky a kompetence na jejich práci.

Jaká je současná a jaká bude budoucí pozice HR v rámci firmy a představenstva firmy?

Postavení HR ve firmě vždy souvisí s tím, jaké lidi v HR týmu máte. Není podstatné, kde se HR v organizační struktuře nachází. Pokud ve firmě máte schopné a kompetentní lidi se zájmem HR věci posouvat dál, tak věřím, že jsou schopni zastávat pozici strategického partnera pro management.

Co u Vás ve firmě funguje skvěle a mohla byste doporučit i dalším?

Když se vrátím zpět ke KB, musím zmínit systém onboardingu nových zaměstnanců, který jsme rozjeli v roce 2019. Měl ohromný ohlas jak mezi manažery, tak mezi uchazeči o zaměstnání. Veškerá komunikace před nástupem probíhala online a bezpapírově. Proces náboru se tím významně zkvalitnil a urychlil.

Na čem v současné době pracujete, co řešíte a v čem byste uvítala zkušenost od ostatních?

Do konce roku mám v plánu prosadit určité změny v oblasti odměňování, benefitů a vzdělávání napříč všemi našimi společnostmi. Mým cílem je systém zjednodušit a rozdávat s rozumem. 🙂

A jako personální ředitelka bych velmi uvítala jednotný personální systém ve všech našich firmách. To by významně pomohlo k naší vzájemné spolupráci.

Jak jste se dostala k HR a co Vás v kariéře nejvíce posunulo?

K HR jsem se dostala zcela náhodou. Když v roce 2001 Komerčku koupila SoGe, stala se angličtina nezbytnou výbavou pro některé pozice, personalisty nevyjímaje. Já jsem v té době pracovala v bance jako asistentka ředitelky obchodní divize. A jelikož kolega, který měl na starost HR, nebyl dostatečně jazykově připraven, musela jsem část jeho agendy převzít.  A postupně jsem ho v pozici nahradila.

Zájem, nadšení, ochota. To jsou atributy, které mě posouvají vpřed. Žiju děním ve firmě. Jenom tak můžete správně nastavit HR procesy.

Jakou knihu/podcasty/vzdělání doporučujete dalším personalistům?

Moje HR bible je zákoník práce. Je to moje oblíbená literatura. Musím přiznat, že teoretizování o HR mě moc nebaví. Mám ráda články, kde se lidé dělí o své praktické zkušenosti. Co mám opravdu ráda, jsou třeba rozhovory Lucie Výborné. Ráda si vybírám hosty, které tam měla. Inspirují mě jejich příběhy a zkušenosti.

Otázky na odlehčení – co pro váz znamená jedním slovem

  • HR – vztahy
  • Zaměstnanci – výkon
  • Management – vedení
  • Vzdělávání – rozvoj
  • Firma – druhá rodina
  • Vize – směr
  • Moravskoslezský kraj – prosperita


 

Katarína Poláčková
Personální ředitelka ve společnosti BR Group a.s.