LIDÉ 2030 & Martin Chmela (HR manager Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.)

Přinášíme sérii rozhovorů s personalisty našeho kraje o tom, jak to funguje u nich ve firmě a jaký mají pohled na budoucnost. Dnes s panem Martinem Chmelou. Jaký je jeho příběh? Kde vidí HR v roce 2030? Dočtete se dále v článku.

Co se v článku ještě dozvíte:
💼 Jaké budou v budoucnu potřebovat zaměstnance
💼 Co jim ve firmě nejvíce funguje
💼 Jakou publikaci by Vám doporučil


 


Jaký je Vás příběh?

V HMMC, s.r.o. jsem od úplného začátku. Zažil jsem zde nábory prvních lidí, stavění hal, nastavování HR procesů, to byla opravdu velká škola. Postupně jsem se na HR oddělení posunoval. Byl jsem v oblasti, kde se řeší hodnocení zaměstnanců, odměňování, HR systémy. Poté jsem měl na starost také jiné části HR v rámci společnosti a následně se posunul na HR managera.

Jak vidíte MSK v 2030?

Báječně! 🙂 Původem z Ostravska nejsem. Zůstali jsme tady se ženou po škole, když jsme viděli, jak se to tady vše rozjíždí a věřím, že to tak půjde také dál.

Jak vidíte trh práce v roce 2030?

Čeká nás těžší období, kdy se nás v kraji dotkne útlum těžkého strojírenství a také dopady pandemie COVID19. Na druhou stranu zde stále přichází nové firmy, které nabírají, mají vyšší přidanou hodnotu a moderní technologie.

Budeme muset být flexibilnější. Rychleji si osvojovat nové znalosti, abychom je mohli co nejdříve využít v praxi. Budeme na sobě muset pracovat a chtít se sami vzdělávat, aby nám „neujel vlak“.

Budeme se muset naučit větší propojení mezi člověkem a technologií. Cesta není eliminovat zaměstnance, ale naučit je využívat všechny ty nové věci, které jsou k dispozici. To pak umožní firmám, aby dosáhli vyšší efektivity.

Bude také více využíváno zaměstnávání lidi na dálku. Lidé budou pracovat ve svém městě nebo zemi ale jejich zaměstnavatel bude v úplně jiném koutě republiky nebo světa.

Jak vidíte Vaši firmu v 2030?

Určitě se budeme muset přizpůsobit trendům, jako je například elektrifikace automobilů. Na tom již pracujeme – jako první jsme v ČR začali vyrábět elektrický automobil. Další technologie, nejen v automobilech ale i ve výrobních procesech, budou následovat. Znalostní struktura našich zaměstnanců bude z části jiná, troufám si však říct, že potřebný počet zaměstnanců nebude výrazně jiný.

Jaké zaměstnance budete potřebovat? (na rozdíl od dneška)

Část zaměstnanců bude muset být kvalifikovanějších, bude kladen důraz na větší flexibilitu zejména ve znalostech. Každý, kdo bude chtít v budoucnosti mít perspektivní zaměstnání, bude se muset umět přizpůsobit moderním trendům. Například naučit se (spolu)pracovat s robotem, nebo jej umět nastavit.

Myslíte, že se stane z Česka tzv. „západ“?

Již před epidemií COVID19 byl nedostatek pracovních sil a mnoho firem zaměstnávali lidi z východnějších zemí (např. Ukrajina), pro které do jisté míry západem už jsme. Věřím, že to tak bude i nadále. Minimálně na manuální a jednodušší profese, které Češi nechtějí vykonávat.

Budete pracovat s agenturami více nebo méně a proč? 

Agentur bude určitě stále potřeba. Firmy budou chtít mít stále zajištěnu určitou míru flexibility. Agentury se budou muset více zaměřit na odborné profese a mít určité portfolio odborných pracovníků nachystané.

Jaká je současná a jaká bude budoucí pozice HR v rámci firmy a představenstva firmy?

Personalista bude hrát ve firmě výraznou roli. Některé firmy si to uvědomují a HR je součástí představenstva, jiné k tomu musí teprve dojít. Je velmi důležité, aby lidé zastupující HR ve firmě rozuměli byznysu firmy. Jedině pak mohou hrát významnou roli a posunout firmu dále.

Budoucnost budou ovlivňovat moderních technologie, ale v tom je právě ta ošemetná část – někdo je bude muset připravit, nainstalovat a hlavně využívat a udržovat. To vše vyžaduje lidi. To jak lidé fungují v práci bude jiné a tomu se bude muset přizpůsobit také styl jejich vedení. Bez zahrnutí HR, nebude možné efektivně zvládnout změny, kterými budou muset firmy projít.

Co u Vás ve firmě funguje skvěle a mohl byste doporučit i dalším?

Péče o naše zaměstnance – jak se o ně staráme, jaké mají u nás podmínky a co vše jim nabízíme. Co se nám opravdu osvědčilo (a věřím, že to tak dělá spousta dalších firem) je, že se snažíme fungovat s lidmi dohromady. A to i přesto, že jsme velká firma, kde je to náročnější. Jako každá firma máme cíle, business plány. Abychom je splnili je důležité je vysvětlit zaměstnancům, aby i oni viděli smysl jejich práce a chtěli se zapojit do toho, čeho chce firma dosáhnout. Snažíme se být k nim otevření, vítáme jejich názory a s těmi se pak v rámci možností snažíme pracovat.

Před více než rokem jsme pak spustili interní elektronický komunikační systém, který jsme si vyvinuli a který funguje napříč firmou. Byl vytvořen hlavně pro naše zaměstnance, aby mohli lépe nahlédnout do toho, co se ve firmě děje, plánuje atd. Dozví se tam veškeré novinky, děláme skrz něj i průzkumy spokojenosti. Mělo to výbornou odezvu.

Na čem v současné době pracujete, co řešíte a v čem byste uvítal zkušenost od ostatních?

V návaznosti na změny v odvětví i na trhu práce, aktuálně řešíme změny uvnitř firmy. Nastartovali jsme změnu naší firemní kultury a také se zaměřujeme na větší digitalizaci. Hodně nás ovlivňuje, že jsme korporátní společnost. Jsme také asijská firma, která má jinou kulturu než na co jsme běžně ve střední Evropě zvyklí. To vše musíme skloubit a posunout dál abychom stále konkurenceschopní.

Dále se snažíme co nejlépe využít Průmysl 4.0. Připravit zaměstnance na nové kompetence, aby byli schopni využívat novinky, byli více otevření budoucnosti, novým systémům atd.

Co Vás jako personalistu nejvíce posunulo?

Určitě to, že jsem ve firmě opravdu od začátku a měl jsem možnost se podílet na budování a nastavování HR systémů ale hlavně spolupracovat se skvělými lidmi, od kterých jsem se hodně naučil.

Budoucím personalistům bych poradil, aby se nebáli jít do praxe, nemít klapky na očích a vyzkoušet si různé věci. Najít si dobrého nadřízeného, popř. mentora a inspirovat se.

Jakou knihu/podcasty/vzdělání doporučujete dalším personalistům?

Za sebe můžu doporučit každoroční online publikaci od Deloitte – Global Human Capital Trends, kde má člověk možnost nahlédnout do celosvětových trendů HR.

Jaká služba Vám na HR trhu chybí?

Virtuální pracovní síla. Na trhu sice již v určité podobě existuje, ale ještě zdaleka není běžná. Firmy si budou, snad, v budoucnu pronajímat softwarové roboty, aby usnadnili svým lidem práci. Také bude zajímavé, pokud bude více podporována a zajišťována práce na dálku.

A jedna otázka na odlehčení na závěr – co pro Vás znamená slovo:

  • HR – lidi
  • Zaměstnanci – lidi
  • Management – strategie
  • Vzdělávání – rozvoj
  • Firma – rodina
  • Vize – cesta
  • MSK – budoucnost


Martin Chmela
HR manager Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.