Roční zúčtování daní za rok 2020

Roční zúčtování daní se kvapem blíží. Na co nezapomenout a kdy se to vlastně vyplatí si přečtěte níže. 🙂

Co? Proč? Do kdy?

Pokud si chcete zažádat o roční zúčtování daní (dále ,,RZD“) u nás, je třeba podepsat tuto žádost do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

Pokud si žádáte o RZD u zaměstnavatele, u kterého pracujete souvisle celý rok, stačí doložit vyplněnou „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období…“ Pokud nepracujete celý rok u jednoho zaměstnavatele, u kterého žádáte o RZD, je nutné mu doložit ještě navíc dokumenty prokazující, že jste měl/neměl zdanitelný příjem jinde, TEDY:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech všech zaměstnavatelů, u kterých jste v daném roce pracoval,
 • Potvrzení o evidenci z Úřadu práce,
 • Čestné prohlášení, že jsme po konkrétní dobu neměl žádný zdanitelný příjem.

Termíny respektive období z těchto dokumentů musí souvisle pokrýt celý rok.

Dále můžete doložit následující dokumenty, na základě kterých se Vám sníží základ pro výpočet daně:

 • sleva na studenta – potvrzení o studiu (originál)
 • daňové zvýhodnění děti, případný daňový bonus – rodné listy (kopie), čestné prohlášení partnera (originál)/soudní rozsudek (kopie)
 • sleva na invaliditu – výměr o přiznání důchodu od ČSSZ (kopie), Potvrzení o výplatě důchodu (kopie)
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P – průkaz ZTP/P (kopie)
 • sleva na manželku/manžela – oddací list (kopie), čestné prohlášení manželky/manžela (originál)
 • školkovné – potvrzení o úhradě školkovného (originál)
 • dary a bezúplatná plnění – potvrzení příjemce daru o výši a účelu daru (originál)
 • zaplacené úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření – výpis z katastru (kopie), úvěrová smlouva (kopie), čestné prohlášení druhého partnera (originál), Potvrzení o zaplacených úrocích (originál)
 • penzijní připojištění a doplňkové spoření – Smlouva o penzijním připojištění (kopie), Potvrzení o zaplacení příspěvků (originál)
 • životní pojištění
 • příspěvky odborům
 • úhrady na vzdělání

Kdy se RZD vyplácí? A co když ho nestihnu?

 • Pokud vám při zúčtování vznikl nárok na daňovou vratku, nebo dokonce na výplatu daňového bonusu, tak zaměstnavatel je povinen tyto peníze vyplatit nejpozději v březnové mzdě tzn. dle termínů vaše zaměstnavatele v dubnu.
 • V případě, že si nestihnete v řádném termínu zažádat o RZD u zaměstnavatele, pak přichází otázka, zdali si jej chcete/musíte dělat.
 • Řádný zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele si RZD dělat nemusí, není to povinné.
 • OSVČ nebo zaměstnanec co má dva a více zaměstnavatelů, si musí podat „daňové přiznání“.
 • K daňovému přiznání je nutné si vyžádat „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ (většinou jej zaměstnavatel může vystavit po prosincové uzávěrce, cca kolem 20. ledna). Poté si daňové přiznání můžete podat na Finančním Úřadě, popřípadě Vám pomůže finanční poradce.
 • A co když jste ukončili pracovní poměr ke konci roku? Poplatník po skončení zdaňovacího období smí požádat o RZD svého „posledního“ zaměstnavatele v daném zdaňovacím období.

Kdo si nemůže požádat o RZD?

 • poplatník pracující u více zaměstnavatelů v jednom měsíci a jejich pracovní poměr se překrývá, musí si vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech a musí si jít zažádat na Finanční Úřad.
 • poplatník si nesmí nechat udělat RZD a zároveň nesmí podat nebo mít povinnost podat daňové přiznání.

A proč to vlastně celé je? 

 • Roční zúčtování daně (zkratka RZD) je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daních za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance dělá mzdová účtárna zaměstnavatele.
 • RZD je třeba podepsat do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.
 • Při ročním zúčtování daně může vzniknout tzv. daňový přeplatek a nárok na daňovou vratku nebo dokonce i daňový bonus. Je to situace, kdy jste během roku zaplatili na daních z příjmu větší částku, než která vám vznikne při ročním zúčtování.
 • Daňová vratka může vzniknout i v případě, kdy máte nárok na nezdanitelné položky. Ty se uplatňují pouze jednou ročně. Nárok na daňový bonus vzniká pouze při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

Jaké jsou slevy uplatnitelné každý měsíc?

 • sleva na poplatníka (2 320 Kč/měs. nebo 27 840 Kč/rok)
 • sleva na studenta (335 Kč/měs. nebo 4 020 Kč/rok)
 • daňové zvýhodnění děti, případný daňový bonus (1. dítě: 1 267 Kč/měs. nebo 15 204 Kč/rok, 2. dítě: 1 671 Kč/měs. nebo 19 404 Kč/rok, 3. a každé další dítě: 2 017 Kč/měs. nebo 24 204 Kč/rok)
 • sleva na invaliditu (I. a II. stupeň: 210 Kč/měs, III. stupeň: 420 Kč/měs.)
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P (1 345 Kč/měs. nebo 16 140 Kč/rok)

Tyto slevy může každý poplatník uplatnit měsíčně, pokud si slevu uplatňujete v průběhu roku, při RZD se většinou sleva již neprojeví, tzn. daňová vratka nevznikne. Daňová vratka vznikne pouze v případě, kdy poplatník nepracoval celý rok a nevyužil některou z těchto daňových slev některé měsíce.

Jaké jsou slevy uplatnitelné jen při RZD?

 • sleva na manželku/manžela – sleva 24 840 Kč/rok
 • školkovné – možno uplatnit max. do 14 600 Kč/rok

Nárok na slevu na manželku (manžela) bez zdanitelných příjmů (max. příjem 68 000 Kč) je potřeba písemným čestným prohlášením, dále je potřeba doložit kopii oddacího listu .

Školkovné smí uplatnit pouze jeden z rodičů a je třeba ho doložit originálním potvrzením ze školky. Nutné je také doložit čestné prohlášení manželky/manžela.

Jaké jsou nezdanitelné položky v RZD?

 • dary a bezúplatná plnění (darování krve atd.)
 • zaplacené úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření – max. do 300 000 Kč/rok
 • penzijní připojištění a doplňkové spoření – možno uplatnit při min. splátce 1 000 Kč/měs.
 • životní pojištění – možno uplatnit při min. splátce 1 000 Kč/měs.
 • příspěvky odborům – max. do 3 000 Kč/rok
 • úhrady na vzdělání

Tyto nezdanitelné nebo také odečitatelné položky nesnižují přímo daňovou povinnost, ale snižují daňový základ, ze kterého se platí daň z příjmu.

 

Jaké dokumenty je potřeba vyplnit a doložit ?

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období: