Úřad práce – rady pro evidenci

Momentálně nás sužuje těžší doba a spousta lidí přišla dočasně o zaměstnání. Přinášíme Vám pár informací, co dělat v případě, že Vám skončí pracovní poměr. Kdy máte nárok na podporu? A je vždy třeba se hlásit na úřad práce?


CO DĚLAT, KDYŽ..

Ztratil/la jsem práci a nemám jinou

 • Na ÚP je nutné se nahlásit do 3 pracovních dnů od dne skončení pracovního poměru, ale není to Vaše povinnost. Na ÚP se nemusíte hlásit, nicméně pokud se nepřihlásíte, je Vaší povinností si platit zdravotní pojištění samostatně.
 • V době karantény, kdy je omezený režim na úřadech práce, NENÍ vyžadovaná první návštěva osobně. K evidenci na ÚP je nutné vyplnit a doložit „Žádost o zprostředkování zaměstnání“, kterou je nyní možné zaslat/doložit:
   • písemně poštou na příslušnou adresu, podle toho, pod který ÚP patříte
   • datovou schránkou – twrzpnd,
   • elektronicky e-mailem na podatelna.ot@uradprace.cz,
   • vložením do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy ÚP.

 

Chci, aby mi ÚP zprostředkoval práci jinou

 • Musíte si podat žádost o zprostředkování zaměstnání – formulář najdete na stránkách ÚP: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare, zde můžete formulář vyplnit a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky (pokud takové podání nemá kvalifikovaný elektronický podpis, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit/doplnit písemně s podpisem žadatele – zaslat poštou nebo doložit na podatelnu/vhodit do schránky ÚP).
 • K žádosti o zprostředkování zaměstnání je potřeba doložit tyto dokumenty:
   • doklad k ověření totožnosti, státního občanství a místa trvalého pobytu (občanský průkaz),
   • doklad o ukončení zaměstnání (zápočtový list),
   • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o vyměřovacím základu.

 

Chci si zažádat o finanční podporu, kdy mám nárok?

 • Pokud si chcete zažádat o finanční podporu je potřeba podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tu lze podat pouze v kombinaci s žádostí o zprostředkování zaměstnání.
 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění (=odpracováno 12 měsíců).
 • Výše podpory v nezaměstnanosti není stejná, odvíjí se od vaší průměrné čisté mzdy v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí.
 • Výše podpory je pak odstupňována takto:
   • první dva měsíce = 65 % z průměrné čisté mzdy
   • druhé dva měsíce = 50 % z průměrné čisté mzdy
   • zbytek doby (maximálně sedm měsíců) = 45 % z průměrné čisté mzdy
 • Podporu je možné pobírat 5 měsíců, pokud máte do 50 let, pokud máte od 50 do 55 let, pak je možné ji pobírat 8 měsíců. Po uplynutí této doby máte nárok už jen na přidělení životního minima 3 410 Kč.

 

Na co si dát pozor?

 • Během evidence na ÚP nesmíte vykonávat práci na hlavní pracovní poměr, na dohodu o provedení práce a už vůbec podnikat.
 • V průběhu evidence můžete pracovat na dohodu o pracovní činnosti a můžete si vydělat maximálně 7 300 Kč hrubého měsíčně. Pokud máte více dohod, jejich výdělky se sčítají.
 • Pokud máte přivýdělek na dohodu nemáte nárok na podporu.
 • CALL CENTRUM úřadu práce ČR: 844 844 803

 

Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)