Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání

Personální zaměstnávání má pro zaměstnavatele nespočet výhod i nevýhod, nicméně nese tento způsob zaměstnávání nějaké kladné stránky i pro zaměstnance? Jaké jsou tedy nevýhody a výhody agenturního zaměstnávání?

V ČR na personální zaměstnávání často udávají úhel pohledu média, která se zaměřují především na zahraniční pracovníky, a to zejména na jejich vykořisťování či nelegální zaměstnávání, ale nic není tak černé, jak to média popisují. 

Dnes je v ČR na trhu přibližně 800 personálních agentur, které jsou nepostradatelnou součástí v oblasti zaměstnávání, kde pro zaměstnavatele představují častokrát ideální volbu ve chvíli krátkodobého či dlouhodobého nedostatku pracovních sil.

 

NEVÝHODY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Ve světě je rozšířený názor, že agenturní pracovníci jsou špatně placeni a vykořisťováni. Je pravdou, že v případě některých neseriózních agentur tomu tak může být. U renomované agentury je to však nemyslitelné. Tato činnost je regulována zákony a řadou předpisů. Personální agentury by měly dodržovat srovnatelné pracovní podmínky, které by měly platit taktéž pro kmenové zaměstnance, kteří odvádí tu stejnou práci jako agenturní zaměstnanci. Bohužel se najdou firmy, které ignorují povinnost dodržovat srovnatelné podmínky, nebo nepochopily smysl fungování personálních agentur a tyto podmínky porušují na úkor agenturních zaměstnanců. Nicméně toto se neděje u renomovaných agentur, proto je velice důležité si vybrat tu správnou agenturu.
 • Agenturní zaměstnanci jsou do firmy přiděleni na základě Dohody o dočasném přidělení, což firmám umožňuje zaměstnance poměrně flexibilně nabírat a ukončovat a na základě toho jsou zaměstnanci ukončováni bez nároku na odstupné a v rychlém sledu.
 • Agenturní zaměstnanci jsou ve firmách považováni za rezervu, která firmě umožňuje pružně reagovat např. na změny na trhu.
 • Agenturní zaměstnanci mají smlouvu vždy na dobu určitou.
 • Agenturním zaměstnancům je častokrát přidělována méně oblíbená práce, či fyzicky více náročná a méně odborná – ale není to ve všech firmách pravidlem!

 

VÝHODY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Mnoho agenturních zaměstnanců považuje práci pod agenturou jako přestupní stanici do další fáze v jejich životě. Vzhledem k tomu, že personální agentura může uchazeči nabídnout širší portfolio pracovních nabídek a umožní uchazeči poměrně rychlí nástup do práce, uchazeč využije této možnosti především proto, aby nemusel být např. evidovaný na ÚP a sedět doma bez financí. Ve chvíli kdy najde svou vysněnou práci může ze dne na den ukončit pracovní poměr a to bez nějakých větších závazků k zaměstnavateli.
 • Široký výběr pracovních nabídek, to je jednoznačnou výhodou personálních agentur a rychlý proces nástupu do nové práce.
 • Personální agentury by měly být odborníky v oboru zaměstnávání a měly by být odbornou podporou pro zaměstnance a zároveň pravou rukou pro firmy.
 • Personální agentury do jisté míry zastávají pozici odborů, snaží se komunikovat s firmou a snaží se řešit problémy agenturních zaměstnanců, které většinou ve firmě nejsou vyslyšeny.
 • Zaměstnanci personální agentury mají častokrát možnost využívat benefity firmy a zároveň benefity personální agentury (např. výhodné tarify, vánoční dárečky, společenské akce apod.)

 

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ

 • Promyslete si před nástupem všechny výhody a nevýhody agenturního zaměstnání. Personální agentury mohou nabídnout svým zaměstnancům množství výhod i nevýhod, je jen otázkou co je pro Vás, zaměstnance, důležité a zajímavé.
 • Nevěřte všemu co uveřejní média, rozlište si dobrou agenturu od špatné, najděte si reference na personální agentury a tímto si ověřte, zdali agentura jedná dle zákoníku práce a dalších předpisů.

 

Téma zpracovala Monika Adamčíková (monika.adamcikova@indicada.cz)