Překážky v práci na straně zaměstnance

V životě se u Vás mohou vyskytnout situace, kvůli kterým nebudete moci vykonávat své pracovní činnosti. Těmto situacím se říká překážky v práci a ty mohou být buďto na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele. Níže najdete výčet těchto překážek a jejich náležitostí.

Existují překážky na straně zaměstnance, které představují situace, kdy zaměstnanec není schopen vykonávat pracovní činnost a kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance, když nedorazí do práce. Tyto překážky se dělí na překážky:

 • u kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy (počítá se z průměrného výdělku),
 • u kterých je zaměstnavatel povinen zaměstnance z práce omluvit, poskytnout mu pracovní volno.

Překážky s náhradou mzdy

Mezi překážky, které zaměstnavatel proplácí se řadí: 

 • nemocenská, 
 • odběr krve nebo plazmy (pokud nelze tento odběr realizovat mimo pracovní dobu),
 • ošetřovné, 
 • návštěva lékaře,
 • pohřeb rodinného příslušníka,
 • narození dítěte,
 • školení nebo jiná forma studia související výhradně s navyšováním kvalifikace potřebné k vykonávání sjednané práce,
 • ale také třeba stěhování, pokud se jedná o stěhování na žádost zaměstnavatele.

Překážky bez náhrady mzdy

Mezi překážky, za které Vám nehrozí neomluvená absence, ale které nemáte od zaměstnavatele proplaceny se počítá:

 • svatba, 
 • výkon veřejné funkce (v případě zvolení například do obecního zastupitelstva nebo do parlamentu), 
 • popřípadě pokud zaměstnanec potřebuje volno z důvodu obecného zájmu (například dobrovolný hasič při povodních).

Existují případy, kdy pracovní volno nehradí zaměstnavatel ale jiný orgán (například soud v případě soudních znalců, svědků), vojenská správa v případě splnění branné povinnosti například u aktivních záloh.

Jaké dokumenty musíte doložit?

Zaměstnavatel po Vás bude chtít doklad o nemoci od lékaře, doklad o absolvování lékařské prohlídky či odběru krve, popřípadě doklad o účasti na pohřbu, doklad o narození dítěte.